درباره ما

قالیشویی و مبل شویی فخرآباد :

07138319200 - 07138301010 - 07138301497 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، خیابان فخرآباد شرقی ، نبش کوچه 22

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه معالی آباد )

07136253000 - 07136241278 - 07136249483 - 07136351964 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، معالی آباد ، کوی خلبانان ، خیابان نسترن ، نبش کوچه7

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه قصردشت )

07136342497 - 07136340126 - 07136363333 - 07136241667 - 07136241278 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، قصردشت ، کوچه 23 میرزای شیرازی ، کوی جماران

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه زرهی )

07138200005 - 07138201302 - 07138314141 - 07138316161 - 07138391117 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، بلوار پاسداران (زرهی) ، چهارراه هوابرد ، اول بلوار سرباز

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه بلوار رحمت )

07138252525 - 07138261754 - 07138370585 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، بلوار رحمت ، بلوار سپاه جنوبی

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه بلوار سرداران )

07137407061 - 07137233241 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، بلوار تخت جمشید ، خیابان اقبال لاهوری شمالی

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه چهارراه ادبیات )

07132257351 - 07132257391 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، چهارراه ادبیات ، خیابان مهاجر

===========================================

قالیشویی و مبل شویی پامچال

( شعبه بلوار امیرکبیر )

07138252525 - 07138261754 - 07138314141 - 09171119360 - 09171175701 - 09173380334

نشانی : شیراز ، بلوار امیرکبیر ، چهارراه ریشمک

===========================================

تمامی حقوق وبسایت متعلق به قالیشویی پامچال