قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی شعبه فخر آباد: 07138319200 شعبه معالی آباد: 07136342497 شعبه بلوار زرهی: 07138301010 شعبه بلوار رحمت: 07138252525 شعبه ادبیات: 07132253850 شعبه سرداران: 07137407061 شعبه بلوار سرباز: 07138314141 http://ghalishoei.com 2020-10-27T03:00:00+01:00 text/html 2020-06-07T02:19:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی فخرآباد شیراز ( بهترین قالیشویی ) http://ghalishoei.com/post/750 <div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1" color="#999999">قالیشویی مبلشویی قالی مبل موکت تشک شویی : فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان شمالی-بجنورد-خراسان رضوی-مشهد-خراسان جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد-یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-کیش-قشم-خارک-لاوان</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><b style="">قالیشویی-مبل شویی-قالی شویی شیراز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><b style="font-size: medium; text-align: justify;">تلفن قالیشویی ( شعبه مرکزی ) :&nbsp;</b><b style="font-size: medium; text-align: justify;">38319200 - 071</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی شیراز , مبل شویی شیراز , لیست قالیشویی های شیراز , آدرس قالیشویی در شیراز , بهترین قالیشویی در شیراز , شماره قالیشویی در شیراز , قیمت قالیشویی در شیراز , رفوگری و تعمیر فرش کهنه ماشینی و دستباف , قالیشویی مکانیزه شیراز , قالیشویی با دستگاه شیراز ,&nbsp; خشکشویی فرش شیراز , خشکشویی مبل شیراز , شماره خشکشویی فرش شیراز , شماره تلفن خشکشویی مبل شیراز , شماره تلفن رفوگر فرش شیراز , تعمیرات فرش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#006600">تاریخچه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>تاریخ تأسیس : 1352</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>موسس : مرحوم شکرریز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>مدیریت فعلی : کریم زاده</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>سوابق مدیریتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;7 سال قالیشویی فخرآباد ( </font><font size="1">خیابان فخرآباد شرقی</font><font size="3"> )</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;7 سال قالیشویی پامچال ( </font><font size="1">شعبه یک بلوار زرهی - شعبه دو بلوار رحمت</font><font size="3"> )</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;6 سال مبلشویی پارسیان (</font><font size="1"> چهارراه هوابرد - بلوار سرباز</font><font size="3"> )&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>کادر پرسنلی : این مرکز دارای کادر پرسنلی متخصص و آموزش دیده و همچنین بهترین استادان رفوگر شهر شیراز میباشد که استاد مصطفی آشنا از جمله این هنرمندان با مهارت و تجربه طولانی در امر رفوگری انواع فرش می باشند</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#663366">شماره تماس مستقیم با مدیریت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366">کریم زاده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#663366">5701&nbsp; 117 0917</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی مبل موکت تشک شویی شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/VAHIDMOSTAFA/VahidinMoaliabad.jpg" alt="قالیشویی و مبلشویی - سرویس به سراسر شیراز"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="رفوگری فرش رنگبرداری ریشه زنی شیرازه ترمیم سوختگی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/VAHIDMOSTAFA/MostafaAshenaRofogarFarsh.jpg" alt="رفوگری فرش-تعمیر فرش-رنگبرداری-ریشه زنی-شیرازه-ترمیم سوختگی"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="7" color="#ff6600">&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی شیراز , مبل شویی شیراز , لیست قالیشویی های شیراز , آدرس قالیشویی در شیراز , بهترین قالیشویی در شیراز , شماره قالیشویی در شیراز , قیمت قالیشویی در شیراز , رفوگری و تعمیر فرش کهنه ماشینی و دستباف , قالیشویی مکانیزه شیراز , قالیشویی با دستگاه شیراز ,&nbsp; خشکشویی فرش شیراز , خشکشویی مبل شیراز , شماره خشکشویی فرش شیراز , شماره تلفن خشکشویی مبل شیراز , شماره تلفن رفوگر فرش شیراز , تعمیرات فرش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی معتبر-مبلشویی معتبر-اتحادیه قالیشویی-اتحادیه مبلشویی-قالیشویی خوب-مبلشویی خوب-بهترین قالیشویی-بهترین مبلشویی-قالیشویی شهر-مبلشویی شهر-قالیشویی پاک-مبلشویی پاک-خیابان قالیشویی-خیابان مبلشویی-بلوار قالیشویی-بلوار مبلشویی-میدان قالیشویی-میدان مبلشویی-اتحادیه صنف قالیشویی-اتحادیه صنف مبلشویی-آدرس قالیشویی-آدرس مبلشویی-تلفن اتحادیه قالیشویی-نلفن اتحادیه مبلشویی-آدرس اتحادیه قالیشویی-آدرس اتحادیه مبلشویی-قالیشویی بیست-مبلشویی بیست-قالیشویی غرب-مبلشویی غرب-قیمت قالیشویی-قیمت مبلشویی-قالیشوی نوین-قالیشویی مکانیزه-مبلشویی نوین-قالیشویی پونک-مبلشویی پونک-قالیشویی شربت اوغلی-مبلشویی شربت اوغلی-قالیشویی اصل-مبلشویی اصل-قالیشویی گل ابریشم-مبلشویی گل ابریشم-قالیشویی تورنتو-مبلشویی تورنتو-قالیشویی ادیب-مبلشویی ادیب-قالیشویی مشهد-مبلشویی مشهد-قالیشویی شرق-مبلشویی شرق-قالیشویی جنوب-مبلشویی جنوب-قالیشویی بانو-مبلشویی بانو-قالیشویی کارگر-مبلشوی کارگر-لیست قالیشویی های کشور-استان-شهرستان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-04-01T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   مزایای شستشوی فرش در کارخانه قالیشویی فخرآباد شیراز http://ghalishoei.com/post/777 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com/post/777" target="" title="شستشوی فرش شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">کارخانه قالیشویی فخرآباد شیراز</font></a></div><div style="font-size: medium; text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3" color="#993399"><b style="">مزایای شستشوی فرش :</b></font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><b><br></b></font></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>زیبایی فرش نشانگر هویت و سلیقه‌ی اعضای یک خانواده است. زیبایی و پاکیزگی فرش‌ها به دلیل اینکه همواره در معرض دید هستند بسیار اهمیت دارد. همچنین تمیز بودن محل زندگی برای ساکنین روحیه‌بخش بوده و آنها را از ابتلا به هر نوع بیماری تنفسی و غیره مصون نگه داشته و زندگی پر نشاطی را برایشان رقم می‌زند. در این ایام که بیماری کرونا در شهر شیراز هم شیوع گسترده ای داشته بنابراین باید نسبت به نظافت منزل بخصوص فرش ها حساسیت بیشتری داشته باشیم . در این مطلب، مزایای شستشوی فرش را کاملا برایتان شرح خواهیم داد :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>با جارو زدن و شستشوی فرش ها در بازه‌های زمانی مناسب، همواره فرشهایی نو در خانه خواهید داشت. جارو زدن فرش ممکن است گرد و غبار موجود در فرش را از آن بیرون کشیده و علاوه بر بخشیدن جلوه‌ای نو به آن، برخی عوامل بیماری‌زای ساکن در فرش را خارج کند اما شستشوی فرش انواع آلودگی‌ها و عوامل بیماری زا را بطور کامل از درون بافت و تار و پود فرش خارج می‌کند و مواد شوینده فرش شما را کاملا میکروب زدایی و ضدعفونی می کنند ، همچنین&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="شستشوی فرش شیراز"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>شستشوی فرش</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;باعث می شود فرش طول عمر بیشتری داشته باشد. آلودگی‌ها می‌توانند انواع ویروس و باکتری، لکه‌ها، آلودگی‌های چسبناک و مواد غذایی نفوذ کرده در بافت و اعماق تار و پود فرش باشند. برای تمیز کردن انواع این آلودگی ها از درون بافت فرش می توانید از&nbsp;</b></font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="لیست تلفن شعب قالیشویی فخرآباد شیراز"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>شعب قالیشویی فخرآباد در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;کمک بگیرید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>هدف اصلی از شستشوی فرش از بین بردن تمام آلودگی‌های موجود در فرش است که در اثر عوامل مختلفی همچون گرد و خاک ته کفش، بازی‌های کودکان، بخار غذاها در آشپزخانه و… به وجود می‌آیند. بدترین نوع آلودگی که به مرور باعث تیرگی رنگ و مات شدن فرش و رشد میکروب می‌شود، آلودگی بر اثر نفوذ چربی در آن است. اگر چربی‌های نفوذ کرده در اعماق فرش به مدت طولانی در آن باقی بمانند به دلیل چسبندگی بالایی که دارند به مرور انواع آلودگی‌های دیگر را نیز جذب کرده و بطور کلی ظاهر فرش را تغییر می‌دهند. ماندگار شدن بیشتر این آلودگی‌ها در فرش باعث پوسیدگی‌هایی در&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">بخش‌های زیرین</b><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;آن خواهد شد و با کمترین فشار وارد شده به فرش، قسمت‌هایی از آن دچار پارگی خواهد شد.</b></div><div style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-size: medium;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی فخرآباد شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/RoyeCartFakhrabad.jpg" alt="قالیشویی فخرآباد شیراز"></a></div><div style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>اگر می‌خواهید همواره فرشی نو در منزل داشته باشید، حتماً باید به نکات گفته‌ شده توجه کنید و در بازه‌های زمانی مناسب، پیش از آنکه آلودگی‌ها و چربی‌ها بیش از اندازه در فرش نفوذ کنند، و سلامت شما را به خطر اندازند، فرش را شستشو دهید. بهترین زمان برای شست و شوی فرش، بازه‌ی زمانی 6 تا 12 ماهه است. انتخاب نوع شستشو باید با توجه به نوع الیاف بکار رفته در فرش صورت گیرد، زیرا در برخی از روش‌های شست و شو، آلودگی‌ها بطور کامل از روی فرش برطرف نمی‌شوند و پس از شستن، این آلودگی‌ها مجدداً در زمان کوتاه‌تری فرش را کثیف می‌کنند.&nbsp;توصیه می‌کنیم برای شستن فرش‌های خود از یک شرکت قالیشویی حرفه‌ای و با تجربه کمک بگیرید.&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالیشویی فخرآباد شیراز"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>کارخانه قالیشویی فخرآباد در شیراز با نیم قرن سابقه درخشان</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;یک انتخاب مناسب برای شماست. این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات شستشوی مدرن و پرسنلی مجرب، فرایندهای مربوط به شستشو را با سرعت انجام داده و به بهترین نحو ممکن تمام آلودگی‌های موجود در فرش را برطرف می‌کند. ما کیفیت شستشوی فرش شما را تضمین می‌کنیم.</b></font></div></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی فخرآباد در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش پشمی و کرکی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش پشمی و کرکی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک و با رعایت اصول بهداشتی انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: medium;"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/775" target="" title="شناسایی فرش ایرانی"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">روش شناسایی فرش ایرانی چیست ؟</font></b></a><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><b style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-02-07T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   درباره فرش تبریز و نحوه شناخت آن ( قالی شویی و مبل شویی ) http://ghalishoei.com/post/776 <div style="font-size: medium; text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">درباره فرش تبریز و نحوه شناخت آن</font></div><div style="font-size: medium; text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style=""><div style="text-align: justify;"><div style=""><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>فرش تبریز از معروفترین فرشهای ایرانی که بسیار پرطرفدار نیز هست. فرش تبریز مشتریان زیادی دارد و به همین دلیل کسانی که می خواهند فرش تبریز را خریداری کنند به دنبال راه هایی برای شناسایی این فرش هستند. در سال های اخیر بسیار مشاهده شده است که برخی از فرش ها را به جای فرش های اصیل تبریز در بازار عرضه کرده اند. یکی از ویژگی های مهم فرش تبریز این است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/147" target="" title="قالیباف"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>قالیبافان</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;آن معمولا چندین نقشه مختلف را تلفیق می کنند و با استفاده از نقشه جدید طرح های زیبایی را خلق می کنند به همین دلیل شاید شاهد فرش هایی با اسم های مثل تبریز نقشه&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="فرش اصفهان"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">فرش اصفهان</font></b></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;، تبریز نقشه&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="قالی کرمان"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>قالی کرمان</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;و دیگر شهر ها باشیم. در فرش های سایر مناطق معمولا این حالت کم تر دیده می شود.</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>در قالی های تبریز شاهد رنگ های هماهنگ و متقارنی هستیم و اکثر قالی هایی که در این شهر توسط&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/147" target="" title="بافنده فرش"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">بافنده</font></b></a>&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بافته می شوند چشم نواز هستند و شاهد رنگ های ملایمی هستیم که همگی از قوانین یکنواخت پیروی می کنند فرش های تبریز در اصطلاح پوک نیز هستند و این هم به دلیل ظرافت بسیار بالای آن است. همچنین&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/776" target="" title="فرش تبریز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>فرش تبریز</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;از نظر دوام نیز به دو صورت سفارشی و تجاری هست</b></font><b style="font-size: medium;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;.</font></b></div><div style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-size: medium;"><a href="http://www.ghalishoei.com/post/776" target="_blank" title="فرش تبریز - قالی شویی مبل شویی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/FarshTabriz.jpg" alt="درباره فرش تبریز و نحوه شناخت آن ( قالی شویی و مبل شویی )"></a></div><div style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شستشوی فرش های اصیل ایرانی نیاز به تخصص خاص دارد که توسط&nbsp;</font></b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="کارخانه های قالیشویی در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کارخانه های قالیشویی در سراسر شیراز</font></a><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;انجام میپذیرد&nbsp;</font></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش پشمی و کرکی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش پشمی و کرکی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-size: medium;"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/775" target="" title="شناسایی فرش ایرانی"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">روش شناسایی فرش ایرانی چیست ؟</font></b></a><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><b style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="font-size: medium; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="font-size: medium; text-align: justify;"><br style="font-size: 11px;"></div> text/html 2020-01-05T14:25:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   روش های شناسایی فرش ایرانی چیست؟ http://ghalishoei.com/post/775 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">روش های شناسایی فرش ایرانی چیست؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>اگر به دنبال خرید فرش ایرانی هستید و در شناسایی فرش ایرانی مشکل دارید در این مقاله همراه ما باشید با اطلاعاتی که در این مقاله ارائه می شود شما قادر خواهید بود که فرش اصیل ایرانی را تشخیص دهید. به جرات می توان گفت که فرش های ایرانی از اصیل ترین فرش ها در دنیا محسوب می شوند و به همین دلیل کسانی که به دنبال خرید فرش های ایرانی هستند باید راه های شناسایی فرش ایرانی را بدانند</b></font><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>فرش ایرانی قدیمی ترین فرش جهان</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>نکته ای که پیش از شناسایی فرش ایرانی باید به آن توجه داشت این است که فرش های ایرانی از قدیمی ترین فرش های کشف شده در دنیا می باشند و برای اولین بار یک قالیچه آریایی معروف به&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9" target="_blank" title="درباره قالی پازیریک"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>قالی پازیریک</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;که دارای نقش های هخامنشی بود در قبر یک فرمانروای سکایی در مغولستان کشف شد. قدمت این قالی بافته شده مربوط به دوره پارت ها و یا مادها می باشد. همچنین گزنفون مورخ یونانی در کتاب معروف خود به استفاده قالی در میان ایرانیان در قرن سوم و چهارم پیش از میلاد اشاره می کند</b></font><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;.&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>شناسایی فرش ایرانی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>فرش ایرانی در انواع مختلفی هستند که با توجه به&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/146" target="" title="شناسایی بافت گاه فرش از روی طرح و نقش"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>طرح ها ، نقشه ها</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;و الیافی که در بافت آنها به کار رفته است دارای ویژگی های خاص خود هستند. بدلیل وجود همین تنوع است که در موقع خرید فرش باید به اصل یا تقلبی بودن آن توجه شود. شناسایی فرش ایرانی نیز با توجه به تنوع فرش ها بسیار دشوار است ؛ در بسیاری از موارد ممکن است که در فرش های غیر اصل نیز از همان طرح ها و نقشه های فرش ایرانی استفاده شود که شناسایی فرش اصیل ایرانی را مشکل می کند</b></font><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;.</font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>از آنجا که فرش های ایرانی از فرش های بسیار ارزشمند و پر تقاضا در بازار جهانی محسوب می شود در سال های اخیر در بسیاری از کشورها با استفاده از نقشه ها و طرح های ایرانی فرش هایی به اسم فرش ایرانی بافته و به بازار عرضه می شود. هر چند شناسایی فرش ایرانی برای افراد خبره و متخصص کار چندان سختی نیست ولی افراد عادی را در شناسایی فرش ایرانی اصیل دچار اشتباه می کند به همین دلیل است که در شناسایی فرش ایرانی باید به چند ویژگی خاص توجه شود .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>نوع گره</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بسیاری از فرش های ایرانی اصل دستباف هستند و به آسانی می توان از نوع گره بکار رفته در فرش برای شناسایی اصالت آن استفاده کرد. فرش های اصیل ایرانی که دستباف هستند در قیاس با فرش های ماشینی و فرش هایی که اصیل نیستند از گره محکم تر برخوردار هستند که در عین ظرافتی خاص دارای استحکام است.</b></font><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>طرح و نقش</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>از نوع طرح به کار رفته در فرش نیز می توان برای شناسایی فرش ایرانی بهره برد. در فرش های ایرانی به طور معمول از طرح های اصیل و بومی استفاده می شود و اکثر فرش هایی که از چنین طرح هایی برخوردار هستند ایرانی هستند.</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>نوع الیاف برای شناسایی فرش ایرانی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>یکی از راه های شناسایی فرش ایرانی توجه به&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/category/7" target="" title="انواع الیاف فرش"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نوع الیاف</font></b></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;بکار رفته در آن است. در بافت اکثر فرش های ایرانی از پشم و یا ابریشم استفاده می کنند و نوع پشم و ابریشم به کار رفته در این فرش ها نیز از نوع طبیعی می باشند که از راه های مهم شناسایی فرش ایرانی اصل از غیر ایرانی محسوب می شود .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>تنوع طرح و رنگ</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>یکی دیگر از راه های شناسایی فرش ایرانی اصل از سایر فرش ها ، توجه به تنوع طرح و رنگ به کار رفته در آن است. در اکثر فرش هایی ایرانی شاهد استفاده از طرح و&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/category/3" target="" title="انواع رنگ فرش"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>رنگ</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;های فراوانی هستیم. فرش های اصیل ایرانی از طرح های ظریف و بیشتری برخوردار هستند و به همین دلیل در بافت آن ها نیز از رنگ های بیشتری استفاده می شود.</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>مشخصات درج شده در پشت فرش</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>یکی دیگر از راه هایی که برای شناسایی فرش ایرانی وجود دارد مشخصات درج شده در پشت فرش است. در فرش هایی که تقلبی هستند و دارای برگه مشخصات هستند معمولا اطلاعات دقیقی در مورد فرش وجود ندارد و به راحتی از این طریق به تقلبی بودن فرش می توان پی برد. در برخی از موارد نیز اطلاعاتی درج می شود که مبهم است و در آن محل بافت یا نوع الیاف به کار رفته به صورت واضح مشخص نمی شود. زمانی که مشاهده کردید فرشی چنین برگه ای با مشخصات نادقیق و مبهم دارد به احتمال زیاد فرش تقلبی است. اصولا اطلاعاتی که در اتیکت فرش درج می شوند شامل وزن فرش ، محل بافت فرش ، جنس الیاف به کار رفته در فرش ، تعداد گره و تراکم فرش است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><b>میزان پرزدهی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بررسی میزان پرزدهی نیز از روش های شناسایی فرش ایرانی محسوب می شود. فرش هایی که تقلبی می باشند به طور معمول دارای الیاف مرغوبی نیستند و به همین دلیل میزان پرزدهی در آن ها بسیار بالا می باشد .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شستشوی فرش های اصیل ایرانی نیاز به تخصص خاص دارد که توسط&nbsp;</font></b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="کارخانه های قالیشویی در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کارخانه های قالیشویی در سراسر شیراز</font></a><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;انجام میپذیرد&nbsp;</font></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش پشمی و کرکی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش پشمی و کرکی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/774" target="" title="نقش ترنج فرش ایرانی"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b>نقش ترنج در فرش ایرانی</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-12-17T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   نقش ترنج در فرش - قالیشویی و شستشوی فرش نقش ترنج http://ghalishoei.com/post/774 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">نقش ترنج در فرش - قالیشویی و شستشوی فرش دستباف دارای نقش ترنج</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><b style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ترنج نقشه وسط فرش است که همچون جزیره ای خوش نقش و نگار در میان دریای زمینه فرش قرار دارد و طرح یک چهارم آن عیناً یا با تغییرات در نقش و رنگ آمیزی بنام لچک در چهار طرف زمینه بافته می شود . ترنج اغلب با طرح های اسلیمی و گل و بوته های گوناگون و شاخ و برگ های ظریف و زیبا و خوش ترکیب تزئین می شود . برخی اوقات از تکرار ترنج ها در متن قالی نقشه جالبی پدیدار می گردد که به ترنج بندی معروف است .</font></b></div><div><b style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></b></div><div><b style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ممکن است مهارت طراح و بافنده و نوع انتخاب رنگ ها در نقش مایه های ترنج طوری استادانه انجام شود که ترنج برجسته به نظر برسد . در دو طرف ترنج ، سر ترنج ها قرار دارد و اطراف ترنج را بعضاً کلاله ها احاطه می نماید . نقش و شکل ترنج خود میتواند یکی از وجوه مشخصه بافتگاه فرش باشد . مثلا شکل اصیل ترنج قالی قشقایی لوزی است و ترنج گرد یا چهارگوش در بین این عشایر به ندرت بافته میشود . ممکن است گاهی ترنج در متن و زمینه فرش نفوذ کند که قسمت نفوذی را مداخل نامند . ترنج در عین حال که محتوای نقش مایه های گوناگون است خود در مجموع بن نگاری است از طرح کلی فرش . این نقشمایه در فرش بدون لچک نیز طراحی میشود که در آنصورت فرش را ترنج دار نامند . شستشوی اینگونه فرش ها نیاز به تخصص خاص دارد که توسط&nbsp;</font></b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="کارخانه های قالیشویی در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کارخانه های قالیشویی در سراسر شیراز</font></a><b style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;انجام میپذیرد&nbsp;</font></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش پشمی و کرکی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش پشمی و کرکی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/146" target="_blank" title="بافتگاه فرش ها ( قالیشویی و مبلشویی شیراز )"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شناسایی بافت گاه فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-09T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   فرش کرک بهتر است یا پشم؟ http://ghalishoei.com/post/773 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">فرش کرک بهتر است یا پشم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">پاسخ به این سوال ، به شما در خرید فرش کمک خواهد کرد تا بهترین انتخاب را داشته باشید. این روزها آن‌قدر فرش‌های متنوع در بازار موجود است که قبل از خرید بهتر است اطلاعات کافی درباره‌ فرش ها داشته باشید. فرش ها در ۲ نوع ماشینی و دستباف عرضه می‌شوند که خودشان نیز انواعی دارند. فرش‌های لطیف و براق ابریشمی ماشینی که از پلی‌استر هستند یا فرش‌های ماشینی آکریلیک که محکم‌تر و بادوام‌تر می‌باشند انواعی از فرش‌های ماشینی می‌باشند.&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/601" target="_blank" title="تاریخ فرش دستباف جهان"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">فرش‌های دستباف</font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">&nbsp;نیز در انواع پشمی ، ابریشمی ، سوف و… می‌باشند. اگر این سوال برای شما ایجاد شده که فرش کرک بهتر است یا پشم ، با ما تا پایان همراه باشید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b style="">کرک و پشم را بشناسیم :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">قبل از بررسی اینکه فرش&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/589" target="_blank" title="کرک شتر"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کرک</font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">&nbsp;بهتر است یا&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/322" target="_blank" title="درباره پشم و نقش آن در صنعت فرشبافی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پشم</font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">&nbsp;، باید اول کرک و پشم را بشناسیم. وقتی بدن حیواناتی چون بز ، شتر و گوسفند شانه می‌خورد ، الیاف ریز و نرمی در دندانه‌های شانه می‌ماند که به آن کرک می‌گویند. پشم نیز از اساسی‌ترین و پرکاربردترین مواد در بافتن قالی‌هاست که از گوسفندان و در فصل پشم‌چینی تامین می‌شود. پشم اگر از نژادهای خوب گوسفندان سفید تهیه شود ، ضخیم ، محکم ، گران و اعلا است و رنگ‌پذیری خوبی نیز دارد. همچنین باید بدانید که تهیه کرک‌های مرغوب مشکل‌تر از پشم است پس نیاز است که در هنگام خرید فرش کرک بررسی بیشتری انجام دهید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b style="">ویژگی‌های کرک و پشم :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><b style=""><div style=""><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans">برای اینکه بگوییم فرش کرک بهتر است یا پشم باید ویژگی‌های هر یک را بشناسیم.</font></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font color="#990000" style="" size="3">کرک :</font></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></div></b><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">*</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans">ریز و نرم است</font></div></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>انواع کشمیر ، شترچه ، شاهتوش را با کیفیت‌های مختلف دارد.</div></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>تهیه آن سخت است.</div></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>ظریف و نازک است و دوام چندانی ندارد.</div></b></font><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">*</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans">چندان برای بافت قالی مناسب نیست.</font></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font color="#990000" style="" size="3">پشم :</font></div><div style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></div></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>محکم و ضخیم است.</div></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>در ایران نژادهای بسیار خوب گوسفندان موجود است که پشمی اعلا از آنها تهیه می‌شود.</div></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>ویژگی‌های خاص فیزیکی پشم تاثیرات عالی بر بدن می‌گذارد.</div></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style=""><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>قابلیت ارتجاعی ، درخشانی ، رنگ‌پذیری ، بافت و… آن را برای قالی‌بافی مناسب و عالی کرده است.</div></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b style="">پاسخ به سوال فرش کرک بهتر است یا پشم :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><b style=""><div style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">این سوال جوابی دارد که شما با دانستن آن برای خرید آگاهانه فرش آماده خواهید شد. هرچند کرک‌های طبیعی و مرغوب ، فرش‌هایی ظریف و گران‌قیمت می‌سازند اما پشم‌ها برای بافتن فرش مناسب‌تر هستند. از پشم‌ها فرش‌هایی محکم ، بادوام ، زیبا ، براق ، درخشان ، خوش‌رنگ و لطیف تهیه می‌شوند که بافت ، رنگ ، جنس و نرمی‌شان رویاگونه و جذاب است ؛ در واقع فرش‌های پشمی از فرش‌های کرکی محکم‌تر ، بادوام‌تر ، شفاف‌تر ، مرغوب‌تر ، خوش‌رنگ‌تر و لطیف‌تر هستند. قابلیت‌های پشم برای به کارگیری در&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/category/12" target="_blank" title="کشورهای دارای صنعت قالیبافی" style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی‌ بافی</font></a><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;بیشتر از کرک است و آن را به الیافی ویژه‌تر نسبت به کرک تبدیل نموده است.</font></div><div style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></div><div style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تشخیص فرش کرکی از پشمی چندان مشکل نیست ؛ فرش‌های پشمی به‌اصطلاح جان‌سخت و ضخیم هستند و سالیان زیادی کیفیت خود را در پاخوری و استفاده حفظ خواهند کرد اما فرش‌های کرکی ظریف ، نازک و بی‌جان هستند. خرید فرش‌های کرکی به مهارت نیاز دارد زیرا ممکن است فرش‌های بافته‌شده از&nbsp;</span><a href="http://www.ghalishoei.com/post/category/7" target="_blank" title="انواع الیاف"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">الیاف</font></a><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;خارجی نامطلوب را به‌جای فرش‌های کرک طبیعی به شما بفروشند.</font></div></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b style="">ویژگی‌های کیفیتی فارغ از ظاهر :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b style="font-size: small;"><div style="">اگر بخواهیم به این سوال جزئی‌تر پاسخگو باشیم ، باید به ویژگی‌هایی از فرش‌های پشمی اشاره کنیم که بسیار وسوسه انگیز هستند. پشم‌ها در واقع الیافی ویژه و سرشار از خواص طبیعی برای بدن می‌باشند پس در جواب فرش کرک بهتر است یا پشم باید بگوییم نه تنها فرش پشم محکم‌تر و زیباتر است بلکه پر از خواصی اعجاز انگیز است و قدرت طبیعت را در خود دارد. از نکات دیگری که باید گفته شود تا خود شما جواب مطمئنی برای این سوال بیابید این است که فرش‌های پشمی نسبت به کرکی :</div><div style=""><br></div></b><b style=""><div style=""><font size="3"><font color="#990000" style="">*</font>&nbsp;</font><font size="2">بو ، رنگ ، شفافیت و چشم‌نوازی بیشتری دارند.</font></div></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b style="font-size: small;"><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>قابلیت‌های خاص فیزیکی و شیمیایی پشم‌ها باعث می‌شود که آنها برای بدن فواید زیادی داشته باشند از جمله : جاذب عرق بدن ، رفع دردها ، اصلاح گردش خون در بدن ، آرام کننده اعصاب ، ایجاد خوابی راحت و عمیق و… پس می‌توانید برای سلامتی خود جوابی محکم به فرش کرک بهتر است یا پشم بدهید.</div></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b style="font-size: small;"><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>مورد مهم دیگری که به شما نشان می‌دهد فرش کرک بهتر است یا پشم ، داشتن فرشی دستباف پشمی است که زمستان‌ها به شما گرما و انرژی می‌بخشد ؛ فرش‌های پشمی قابلیت حفظ حرارت در خود را دارند و به نسبت فرش‌های نازک کرکی گرمای بیشتری برای شما تولید می‌کنند.</div></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b style="font-size: small;"><div style=""><font color="#990000" style="font-size: medium;">*</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span>فرش‌های پشمی قابلیت‌های خود را در محیط‌های بسیار مرطوب حفظ می‌کنند اما رطوبت می‌تواند به فرش‌های کرکی آسیب برساند.</div></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b style="">نکات آخر :</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b style="">جواب سوال فرش کرک بهتر است یا پشم در یک کلام فرش پشم است. نژادهای مشهوری از گوسفندان ایرانی نظیر : کردی ، افشاری ، بلوچی ، قزل ، بختیاری و… پشم‌هایی مرغوب و اعلا تولید می‌کنند که در دستان جادویی بافندگان ایرانی قرار می‌گیرد تا بهترین و زیباترین قالی‌ها و قالیچه‌ها خلق شوند. گوسفندان سفید و درخشان سیستانی پشمی زیبا تولید می‌کنند که بعد از رنگ شدن خیره‌کننده است. هرچند فرش‌هایی که از کرک طبیعی ایرانی تولید می‌شوند نیز جذاب و سرشار از ظرافت هستند اما بیشتر جنبه‌های تزئینی دارند و بهتر است در مکان‌های پر رفت‌وآمد پهن نشوند. برای اینکه پاسخ فرش کرک بهتر است یا پشم را از دید خود نیز بیابید ، یک بار دیگر مقاله را مرور کنید و هدف خود از خرید را مشخص نمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شستشوی فرش پشمی و کرکی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش پشمی و کرکی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/322" target="_blank" title="درباره پشم و نقش آن در صنعت فرشبافی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">درباره پشم و نقش آن در صنعت فرشبافی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-08T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   شستشوی فرش با اصول مذهبی یا اسلامی به چه معناست ؟ http://ghalishoei.com/post/772 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">شستشوی فرش با اصول مذهبی یا اسلامی به چه معناست ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>آلوده شدن و کثیفی فرش در منزل امری اجتناب ناپذیر می باشد به خصوص اگر در منزل ، شما کودک هم داشته باشید ، بنابراین هر آن احتمال دارد فرش شما بر اثر اتفاقات مختلفی نجس شود. برخی برای از بین بردن نجاست از روی فرش ترجیح می دهند که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/tag/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="شستشوی فرش در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;خود را با اصول مذهبی اسلامی انجام دهند.</b></font></div><div><a href="http://www.ghalishoei.com/post/528" target="_blank" title="رعایت اصول مذهبی در هنگام شستشوی فرش - موکت - مبل"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش با اصول مذهبی در قالیشویی های شیراز</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;نیز انجام می شود. شست و شوی مذهبی&nbsp; به این معناست که فرش باید با (&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%A9%D8%B1" target="_blank" title="آب کُر"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>آب کُر</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;) و یا (&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" title="آب جاری"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">آب جاری</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;) شسته شود. منظور از آب کُر آبی است که حجمی برابر با ابعاد یک مکعب با ضلع سه وجب و نیم داشته باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>روش دیگر شستشوی فرش با اصول مذهبی استفاده از آب جاری می باشد که البته راحت تر از روش قبلی است منظور از آب جاری ، آبی است که جریان داشته باشد و قطع نشود. لازم به ذکر است که امروزه در عموم&nbsp;</b></font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="لیست قالیشویی های شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">قالیشویی های شیراز</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;از آب جاری برای شستشوی فرش استفاده می شود و همین امر سبب شده اصول مذهبی در شستشوی فرش به طور کامل رعایت شود و نجاست روی فرش یا موکت شما به طور کامل از بین برود.</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی دارای شستشوی مذهبی اسلامی فرش در شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/ShostoshoyeMazhabi.jpg" alt=""></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/nwqp3/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C_38314141_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="تعمیرات و رفوگری فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رفوگری و تعمیرات فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه با رعایت اصول مذهبی و شرع اسلام انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات&nbsp;</b></font><a href="https://ir.linkedin.com/in/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-a77365172" target="_blank" title="مبلشویی شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبلشویی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></font><a href="https://www.aparat.com/v/6HqKJ/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%3A_38314141_-_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="موکتشویی ( موکت شویی ) شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موکتشویی ( موکت شویی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/528" target="_blank" title="آموزش شستشوی مذهبی اسلامی فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">چگونه اصول مذهبی و شرع اسلام را در هنگام شستشوی فرش رعایت کنیم ؟</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">را نیز مطالعه کنید.</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-03T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   پاک کردن لکه قهوه از روی فرش و موکت http://ghalishoei.com/post/771 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">پاک کردن لکه قهوه از روی فرش و موکت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>برای پاک کردن لکه قهوه از روی فرش یا موکت ، به دلیل اینکه این لکه‌ها از نوع لکه‌های رنگی است، بهتر است فرآیندهای مربوط به پاک کردن را از قسمت‌های بیرونی لکه به سمت داخل آن انجام دهید. برای پاک کردن این لکه‌ها هرگز نباید سطح فرش را محکم با پارچه بمالید. برای از بین بردن چنین لکه‌هایی باید از روش‌های فشاری استفاده کنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>ابتدا یک دستمال یا حوله سفید برداشته و تا جایی که امکان دارد لکه های قهوه را پاک کنید. بهتر است از یک دستمال یا حوله سفید استفاده کنید و با هر بار پاک کردن سطح لکه، از بخش‌های دیگر دستمال سفید استفاده کنید تا از گسترده‌تر شدن ناحیه مربوط به لکه در هنگام پاک کردن آن جلوگیری کنید. بعد از این کار، مقداری آب سرد روی لکه قهوه بریزید و با استفاده از دستمال سفیدی دیگر، محل لکه را پاک کنید تا تمام مایعات ریخته‌ شده روی فرش جذب شوند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>پس از اینکه مقداری از رنگ لکه پاک شد، از یک ماده پاک کننده لکه ( مثل مایع ظرفشویی ) استفاده کنید. دقت کنید که حتماً ماده را در گوشه‌ای از فرش امتحان کنید تا در صورت ایجاد اثرات مضر برای فرش، از این ماده استفاده نکنید. در صورت نیاز به راهنمایی می‌توانید از کارشناسان کارخانه&nbsp;</b></font><a href="https://goo.gl/maps/8DHYk5N8cemcSGpE8" target="_blank" title="قالیشویی پامچال روی نقشه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">قالیشویی پامچال</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;و یا&nbsp;</b></font><a href="https://goo.gl/maps/iiJczSevLYo4oe2P7" target="_blank" title="قالیشویی فخرآباد روی نقشه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">قالیشویی فخرآباد</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;که هر دو از&nbsp;</b></font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی های قدیمی و معروف شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالیشویی های قدیمی و بنام شیراز</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;هستند مشاوره بگیرید. پس از اتمام مراحل لکه بری، فرش را بطور کامل خشک کنید تا هیچ اثری از رطوبت در تار و پود آن باقی نماند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>برای از بین بردن لکه های قهوه خشک شده از روی فرش، دقیقاً باید مانند آنچه در بالا توضیح داده شد عمل کنید به استثنای اینکه باید قبل از شروع کار، محل لکه را کمی مرطوب کنید. توجه داشته باشید که لکه‌های رنگی قهوه پس از خشک شدن به ثبات می‌رسند، به همین دلیل پاک کردن آن‌ها کمی مشکل‌تر می‌شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>در بعضی مواقع حتی پس از عملیات لکه بری ممکن است اثر لکه به فرش بازگردد و به معنای این است که لکه بیش از آنچه تصور می‌کردید در اعماق فرش نفوذ کرده است. در این‌گونه موارد، عملیات لکه برداری را یک بار دیگر با دقت انجام دهید و از محو شدن اثر لکه‌ها مطمئن شوید. هرچه الیاف فرش بلندتر باشند، تمیز کردن انواع لکه‌ها از روی آن مشکل‌تر خواهد شد. هرگز از&nbsp;</b></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9" target="_blank" title="آمونیاک چیست ؟"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">محلول آمونیاک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;که در بسیاری از مطالب آموزشی به آن اشاره شده برای از بین بردن لکه از روی فرش پشمی استفاده نکنید؛ زیرا این محلول موجب از دست رفتن رنگ فرش شده و هزینه‌های ترمیم فرشتان را بالا می‌برد</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2?trk=related_artice_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%84%DA%A9%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D9%84_article-card_title" target="_blank" title="قالیشویی فخرآباد شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/LakeyeGhahveh.jpg" alt=""></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="لکه گیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">لکه گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="رنگ برداری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">رنگبرداری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات مبلشویی و موکتشویی هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20:%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4" target="_blank" title="لکه بری فرش"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">پاک کردن انواع لکه از روی فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-10-01T18:02:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   شستشوی فرش دستبافت بصورت دستی http://ghalishoei.com/post/770 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">شستشوی فرش دستبافت بصورت دستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همانطور که قبلا گفته شد قبل از شست و شو باید در ابتدا فرش خود را&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/767" target="_blank" title="غبارگیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبارگیری</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;کنید و در صورت امکان هر دو طرف آن را جارو برقی بکشید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فرش را در قسمت تمیزی از روی زمین پهن نمایید و سپس با استفاده از وسیله ای مناسب مانند شیلنگ باغبانی فرش را خیس کنید و بعد از خیس شدن فرش ، آب سرد را با ماده شوینده مناسب ترکیب کنید تا مایعی کف آلود ساخته شود ، توجه داشته باشید که ماده شوینده مد نظر را نباید از میزان معمول رقیق‌تر نمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در این مرحله با استفاده از اسفنج آب کف‌ آلود را روی تمام قسمت‌های فرش دستباف خود بمالید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پس از کف آلود کردن و شستن تمام سطح فرش ، سرتاسر فرش را آبکشی کنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حال فرش را بفشارید تا اب آن گرفته شود ، در صورتی که فرشتان رنگ پس نمیدهد میتوانید آن را لوله کرده در غیر اینصورت به همان شکل رها کنید تا کمی خشک شود و سپس آویزان نمایید.</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در نهایت پس از&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/206" target="_blank" title="روش خشک کردن فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">خشک شدن فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آن را با جاروی چوبی به سمت خواب فرش جارو کنید تا تمام طرح های فرش سر جای خود قرار بگیرد و فرش شما مانند روز اول ، زیبا و تمیز دیده شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات مبلشویی و موکتشویی هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/769" target="_blank" title="نکات مهم شستن فرش دستباف"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نکات مهم برای شستن فرش دستبافت ( به روش دستی )</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-10-01T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   نکات مهم برای شستن فرش دستبافت ( روش شستشوی دستی ) http://ghalishoei.com/post/769 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">نکات مهم برای شستن فرش دستبافت ( روش شستشوی دستی )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر تمایل دارید فرش دستباف خود را بصورت دستی شست و شو دهید ، بهتر است به نکات زیر توجه فرمایید :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;"> برای شست و شوی دستی فرش ، استفاده از زمین سخت مثل زمین سیمانی و موزائیکی که شیب دار هم باشد بهتر است.</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در فرش های دستبافتی که رنگ پس می دهند استفاده از آب گرم پیشنهاد داده نمیشود ، چرا که آب گرم رنگ پس داده شده را در قسمت های روشن فرش تثبیت می کند و رنگبرداری بعد از آن سخت و هزینه بردار خواهد بود. برای اینکه بفهمید فرش مورد نظرتان رنگ پس می دهد یا نه ، یک دستمال سفیدرنگ که با آب نیمه گرم خیس شده به قسمت هایی از پرز فرش بکشید یا پرز فرش را درون دستمال برای چند ثانیه نگه دارید ، تغییر رنگ دستمال نشان دهنده این مساله خواهد بود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توجه داشته باشید که جریان آب باید به صورت دوش و با حرارت معمولی باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خوب است بدانید ، فرش هایی که چله آنها از پشم و ابریشم یا گره های ابریشمی باشد پس از شستشو از کیفیت اولیه شان کاسته می شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سعی کنید در&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/697" target="_blank" title="شستشوی فرش دستبافت قدیمی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش دستباف</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;از شوینده های خنثی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/645" target="_blank" title="روش بکارگیری شامپو فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شامپوی فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;، مایع ظرفشویی یا پودر صابون استفاده کنید و از استفاده مواد شوینده قوی و اسیدی بپرهیزید ، شستشوی فرش با این شوینده ها منجر به خشک و شکننده شدن الیاف پشم می شود. از آنجاییکه این مواد برطرف کننده چربی های قوی و دارای ترکیبات شیمیایی اسیدی قوی هستند ، چربی الیاف پشم را گرفته و منجر به شکستگی و بروز کچلی در فرش می شوند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به هیچ عنوان فرش هایی که رنگ پس می دهند را از قبل خیس نکنید چون در این صورت قسمت های روشن فرش رنگی می شود و فرشتان کیفیت و زیبایی خود را از دست میدهد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همچنین توجه داشته باشید اگر فرشتان رنگ پس می دهد نباید پس از شستشو و آبگیری آن را لوله کنید بلکه بهتر است فرش شسته شده را کاملا آبگیری کرده و یک ساعت به همان حالت روی زمین بگذارید تا قسمت هایی که رنگ پس می دهد با قسمت های دیگر فرش تداخل پیدا نکند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میتوانید فرش نیمه مرطوب را در معرض هوا آویزان کنید اما توجه داشته باشید که حتما در سایه یا نور غیرمستقیم خورشید باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">*</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در نهایت پس از&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/206" target="_blank" title="روش خشک کردن فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">خشک شدن فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آن را با جاروی چوبی به سمت خواب فرش جارو کنید تا تمام طرح های فرش سر جای خود قرار بگیرد و فرش شما مانند روز اول ، زیبا و تمیز دیده شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات مبلشویی و موکتشویی هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/770" target="_blank" title="شستشوی فرش دستباف در منزل"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش دستبافت بصورت دستی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-09-25T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   غبارگیری فرش به روش صنعتی ( ماشینی ) http://ghalishoei.com/post/768 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">غبارگیری فرش به روش صنعتی ( ماشینی )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">با پیشرفت فنآوری و تکنولوژی ، روز به روز ابزارها و ماشین آلات جدیدتری برای غبارگیری فرش طراحی و ساخته میشود که ما بطور کلی در مورد آنها توضیح خواهیم داد :</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>ماشین های ضربه زن مکانیکی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داخل این دستگاه دو محور استوانه ای شکل قرار دارد که به هر یک&nbsp; از آنها تسمه های پلاستیکی یا برزنتی بسته شده است. عملکرد این دستگاه به گونه ایست که وقتی روشن می شود فرش از یک طرف به داخل آن هدایت می شود ، مرحله اول خارج شدن&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/248" target="_blank" title="انواع پرز فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#333399">پرزهای فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;از حالت نمدی و خوابیده توسط شانه زدن میباشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد از این مرحله فرش توسط ریلهای مخصوصی به میان محورهای گفته شده هدایت می شود ، این محورها به علت گردش سریع به دور محور طولیشان ، تسمه های برزنتی یا پلاستیکی را به صورت مکرر به پشت و روی فرش می کوبند و از این طریق ذرات گرد و غبار به راحتی از درون آنها خارج می شوند و در نهایت فرش از سمت دیگر دستگاه به بیرون هدایت میشود. البته نکته مهم در این دستگاه ها قابل تنظیم بودن آنها نسبت به نو و کهنه بودن و یا ضخامت فرش هاست.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>غبارگیری با دستگاه مکنده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از این دستگاه بیشتر برای قالیهای کهنه استفاده میکنند. عملکرد این دستگاه به گونه ایست که گرد و غبار فرش ابتدا با یک برس یا جاروی نرم در جهت خواب فرش&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/761" target="_blank" title="آثار مثبت جارو زدن فرش دستبافت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#333399">جارو</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;شده و سپس بوسیله دستگاه مکنده جمع آوری می شود. شدت این دستگاه نیز باید با توجه به نوع فرش تنظیم شود تا از کنده شدن الیاف و پرزهای فرش جلوگیری شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b style="">دستگاههای جدید غبارگیری</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در طی سالهای اخیر و با پیشرفت تکنولوژی ، دستگاههای غبارگیری جدیدی به وجود آمده است که علاوه بر داشتن بازده بالا ، می توانند در زمان کوتاهتری تعداد زیادی فرش را غبارگیری کنند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این دستگاه متشکل شده از یک گردونه ی بزرگ که دارای یک استوانه توری شکل میباشد ، این استوانه&nbsp; در درون اتاقک بزرگتری قرار دارد. گردونه متحرک از میله های فلزی ساخته شده است و تا حدودی شبیه ماشین های لباسشویی عمل میکند. پس از قرار دادن تعداد مشخصی&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/45" target="_blank" title="آمار صادرات فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;متناسب با گنجایش دستگاه ، در آن بسته می شود و سپس گردونه داخل دستگاه به حرکت درآمده و با سرعت به دور خود می چرخد. براثر حرکت دورانی بوجود آمده ، تمامی فرش ها از پایین به بالای گردونه و بالعکس حرکت کرده و بر اثر آن گرد و خاک آن کاملاً زدوده میشود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گرد و غبار خارج شده از فرش ها توسط کانال مکش هوایی که زیر اتاقک قرار دارد خارج شده و بوسیله کانال در یک جا انبار میشود. البته برای جلوگیری از آلودگی هوا در این روش میتوان امتداد این کانال را به درون حوضچه های آب هدایت کرد ، در این صورت لازم است هر از چندگاهی آب این حوضچه ها تخلیه شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از دیگر نکات مهم قبل از&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/559" target="_blank" title="شستشوی فرش شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش</font></a><b style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;بازرسی آن میباشد به این معنی که فرش باید از نظر میزان پوسیدگی ، وجود هرگونه آسیبی مانند سوراخ و لکه بررسی شود تا بتوان بهترین نوع غبارگیری و شست و شو را انتخاب کرد. پیشنهاد میشود مطلب </font><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">(</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font></b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/211" target="_blank" title="چگونگی تشخیص فرش پوسیده و رفو شده"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">چگونگی تشخیص فرش پوسیده و رفو شده</font></a><b style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</font><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">)</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;"> را نیز مطالعه نمائید.</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">در صورت وجود سوراخ در فرش قبل از شروع عملیات شستشو فرش حتما باید عملیات رفوکاری و ترمیم انجام شود. اگر لکه ای بر سطح فرشتان افتاده باشد پس از رفو باید به رفع آن اقدام نمایید. پیشنهاد میشود </font><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">(&nbsp;</font></b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/525" target="_blank" title="رفوگری و ترمیم فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">فیلم رفوگری و ترمیم فرش</font></a><b style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">&nbsp;)</font><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;"> که توسط یک استادکار این حرفه همراه با یک&nbsp;</font></b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/525" target="_blank" title="موزیک آواز شیرازی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">موزیک آواز زیبای شیرازی</font></a><b style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;انجام میشود را مشاهده کنید.</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات مبلشویی و موکتشویی هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/555" target="_blank" title="انواع روش های غبارگیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">انواع روش های غبارگیری فرش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-09-22T18:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   آموزش غبارگیری فرش به روش دستی http://ghalishoei.com/post/767 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">آموزش غبارگیری فرش به روش دستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;میتوانید فرش را از پشت بر روی یک شبکه ی توری فلزی که در ارتفاع مناسبی از زمین قرار داشته باشد پهن کنید و سپس با چوب و یا وسیله دیگری به پشت آن آرام ضربه بزنید. با این حرکت کلیه ذرات گرد و غبار از فرش خارج شده و چون بین فرش و زمین فضای خالی است ، این ذرات دوباره به داخل فرش نفوذ نخواهند کرد. ( این روش بهترین روش است )</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;برخی فرش خود را محکم به زمین یا سطحی سفت میکوبند تا غبار آن خارج شود. البته لازم است بدانید که این روش به هیچ عنوان توصیه نمیشود و بدترین نوع غبارگیری میباشد چرا که احتمال آسیبهایی جدی در این روش وجود دارد تا جایی که ممکن است باعث گسیختگی تار و پود و پرز فرش نیز بشود.</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="2"><br></font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3">*</font><font size="2">&nbsp;</font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>روش دیگر این است که چهار نفر فرد قوی هیکل ، هر یک گوشه ای از فرش را گرفته و به ترتیب ضربه ای موجی شکل را به فرش وارد سازند ، به این ترتیب فرش از چهار طرف با تکان داده شدن و ضربات متعدد غبارگیری خواهد شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style=""><div style=""><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">نکته ای که در مورد&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/657" target="_blank" title="غبارگیری فرش" style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبارگیری فرش</font></a><font size="2" style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;بصورت دستی باید بدانید این است که ضربات چوب نباید آن قدر محکم باشد که به بافت فرش لطمه بزند. اگر فرش شما کمی کهنه و قدیمی باشد و یا رفو شده باشد هر گونه ضربه شدیدی باعث وارد شدن آسیب های جبران ناپذیری به فرش میشود.</font></div><div style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شاید تعجب کنید اما بهترین وسیله ای که برای زدودن گرد و خاک و تمیز نمودن روزانه فرش پیشنهاد میشود ، جاروهای دستی و معمولی میباشد چرا که دوام فرش بیشتر حفظ خواهد شد اما در صورت استفاده از جاروهای برقی توجه کنید که حتما از جاروهای برقی با دور کم بهره گیرید.</div></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/466" target="_blank" title="قالیشویی مکانیزه شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالی شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="غبارگیری فرش - گلیم - موکت"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">غبار گیری فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;،&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="مبلشویی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333333">و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. قالیشویی با دستگاه های مخصوص و تمام مکانیزه انجام می شود و پس از آبگیری کامل فرش توسط دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش کاملا خشک شده و بصورت لول به مشتری تحویل داده میشود. خدمات مبلشویی و موکتشویی هم در منزل شما توسط کادری متخصص و با بهترین مواد شوینده درجه یک انجام میگیرد.</b></font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/555" target="_blank" title="انواع روش های غبارگیری فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">انواع روش های غبارگیری فرش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-09-06T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   روش صحیح شستشوی مبلمان پارچه ای http://ghalishoei.com/post/766 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">روش صحیح شستشوی مبلمان پارچه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به دلیل اینکه امکان&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/665" target="_blank" title="شستشوی مبلمان پارچه ای"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="3">شستشوی مبلمان پارچه ای</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;مانند فرش ها وجود ندارد، تنها راه شستشوی آنها، شستشو با شامپو فرش است. برای این کار کافی است مقداری شامپو فرش را در کمی آب ریخته و خوب هم بزنید تا کف کند. سپس با یک پارچه نرم آغشته به کف این محلول، به آرامی روی مبلمان کشیده و آنها را تمیز کنید. دقت کنید که در ابتدا این کار را روی قسمت کوچکی از مبل انجام دهید و در صورتیکه پارچه مبل رنگ نداد، عمل شستشو با کف شامپو را ادامه دهید. دقت کنید که پارچه شما نباید خیس باشد مبادا آب به درون پارچه و اسفنج داخل مبلمان نفوذ کند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد از اتمام کار با کف شامپو فرش، توصیه می کنیم جهت هرچه سریعتر خشک شدن مبلمان یک پنکه روشن روبروی آنها قرار دهید تا زودتر خشک شوند و مانع از بو گرفتگی مبلمان شود. زیرا در شستشو با شامپو فرش، امکان آب کشی مبل وجود ندارد پس مواظب باشید که آب به درون پارچه و اسفنج مبل نفوذ نکند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که مبل شویی پامچال آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="مبل شویی و شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مبل شویی و شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. مبل شویی با دستگاه های مخصوص انجام می شود و پس از خشک کردن کامل، به مشتری تحویل داده می شود. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و قیمت های بالای خرید لوازم جدید، استفاده از خدمات قالیشویی و مبلشویی پامچال تصمیمی بسیار هوشمندانه خواهد بود</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/666" target="_blank" title="شستشوی مبل پارچه ای با شوینده خشک"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شستشوی مبل پارچه ای با شوینده خشک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-27T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   چگونه مبلمان چرمی را تمیز کنیم ؟ http://ghalishoei.com/post/765 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه مبلمان چرمی را تمیز کنیم ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قبل از اینکه درباره نحوه تمیز کردن مبلمان چرمی بدانید باید به نکاتی در خصوص نگهداری آنها توجه کنید. مبلمان چرمی نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیرند. قرار گردن این نوع مبلمان در معرض تابش مستقیم خورشید ، به مرور سبب خشک شدن سطح چرب چرم شده و زمینه های پوسته پوسته شدن و کاهش طول عمر آن را فراهم می آورد. در کنار تابش خورشید ، گرمای بالای بخاری و شوفاژ نیز می تواند موجب خشک شدن سطح چرم شود. خشک شدن سطح چرم مهمترین علت پاره شدن آن می باشد. بنابراین در صورتیکه سطح چرم خشک شود ، در هنگام تمیز کردن مبلمان ، ممکن است پارگی هایی در آن به وجود آید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">برای تمیز کردن مبلمان چرمی به روش زیر عمل کنید:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ابتدا به کمک یک جارو برقی، سطح مبل را کاملاً جارو کنید. تلاش کنید همه قسمت های مبل بطور کامل تمیز شود. در صورتی که با استفاده از جارو برقی امکان تمیز کردن همه گرد و غباری که در قسمت های کناری مبل جا خوش کرده اند را ندارید ، می توانید از یک دستمال نرم و نیمه مرطوب برای این کار استفاده کنید. لازم به ذکر است که هرگز نباید از پارچه یا دستمال خیس برای&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/669" target="_blank" title="شستشوی مبلمان چرمی"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تمیز کردن مبلمان چرمی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;استفاده کنید. همچنین بهتر است تمام قسمت های مبل را یکبار دستمال بکشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حال ، از یک نرم کننده چرم مخصوص ، برای جلا دادن و نرم کردن چرم مبل استفاده کنید. در صورتیکه بار اولی است که این کار را انجام می دهید ، بهتر است قبل از استفاده از نرم کننده ، آن را در بخش کوچکی از چرم که در دید نیست ، امتحان کنید تا در صورتیکه موجب رنگ دادن چرم نمی شود از آن برای تمیز کردن همه مبلمان استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورتیکه امکانات و زمان لازم را برای تمیز کردن و جلا دادن مبلمان چرمی خود در اختیار ندارید می توانید با&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت مبل شویی شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شرکت مبل شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;تماس گرفته و سفارش خود را به ثبت برسانید. استادکاران ماهر این&nbsp;</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت قالیشویی شیراز"><font color="#000099">شرکت قالیشویی و مبلشویی</font></a>&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>، بلافاصله به محل اعزام و به خدمات درخواستی شما رسیدگی می کنند.</b></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/693" target="_blank" title="ترکیب سرکه و روغن برزک برای تمیز کردن مبل چرم"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نگهداری از مبلمان چرمی با ترکیب سرکه و روغن برزک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-23T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   چگونه یک فرش دستباف خوب بخریم ؟ http://ghalishoei.com/post/764 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه یک فرش دستباف خوب بخریم ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بافتن فرش یک هنر بخصوص است که تقریبا قدمت آن به 3000 سال پیش بر می گردد. فرش های دستباف مثل فرش ایرانی و فرشهای دیگر شرقی معمولا به صورت دست به دست بین نسل ها گشته اند تا به اینجا رسیده اند. این هنر بدون داشتن هیچگونه فضای آکادمیکی توانسته است تاکنون همچنان زنده بماند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرش‌های دستباف قیمت‌های متفاوتی دارند و قیمت‌ آن‌ها به فاکتورهای مختلفی وابسته است. از این جهت بعضی از این فرش ها با توجه به اینکه چه کسی آن را بافته یا قدمت آن مربوط به چه دوره‌ای است دارای قیمت‌های بالایی هستند.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتخاب فرش دستباف</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ابتدا سایز ایده آل فرش را بدست بیاورید :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- ابتدا فضای اتاق را خوب اندازه بگیرید. محلی که قرار است فرش بپوشاند را اندازه بگیرید. در بیشتر موارد فرش طوری انتخاب می‌شود که فضای وسط اتاق را بپوشاند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- می‌توانید اندازه‌های مختلفی را در نظر داشته باشید. هر چه اندازه بیشتری را در نظر داشته باشید. حق انتخاب بیشتری زمان خرید فرش خواهید داشت.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ج- راهرو‌ها و ورودی‌ها چندان فضای مناسبی برای انتخاب فرش ندارند،&nbsp; اما اتاق ‌ها و حال و پذیرایی گزینه مناسبی برای پهن کردن فرش هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تصمیم بگیرید که طراحی سنتی را می‌پسندید یا مدرن :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- امروزه هنرمندان فرش‌های دستباف از طرح‌های مدرن در فرش‌هایشان استفاده می‌کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- فرش‌های سنتی عموما طرح‌ها و سمبل‌های اساتیری را به نمایش می‌گذارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بودجه مد نظر خود را تعیین کنید :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- فرش‌های دستباف در قیمتهای متفاوتی وجود دارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- از چند میلیون تومان تا چند میلیارد تومان قیمت‌هایی است که می‌توانید در بازار فرش پیدا کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ج- فاکتور‌هایی مثل اندازه فرش و کیفیت آن می‌تواند به شدت روی قیمت تاثیر گذار باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گذشته از تمام این موارد به دنبال فروشنده فرشی باشید که شناخته شده باشد. فروشندگان شناخته شده دوست ندارند که آبروی خود&nbsp; را از بین ببرند. بنابراین همیشه در تلاش هستند که با ارائه فرشهای خوب به مشتریان خود رضایت آن‌ها را جلب نمایند. به دنبال فروشندگانی باشید که در فروش فرش دستباف تخصص دارند. شما می‌توانید از فروشندگان شناسنامه فرش را درخواست کنید تا بدانید کجا فرش بافته شده و احیانا هنرمند فرشباف آن کیست. البته باید بدانید که بسیاری از فرش ها به کمک کودکان بافته می‌شوند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورت تمایل میتوانید مطالب :</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/602" target="_blank" title="تاریخ فرش دستباف ایران"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تاریخ فرش دستباف ایران</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;) </font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">و</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"> (&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/601" target="_blank" title="تاریخ فرش دستباف جهان"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تاریخ فرش دستباف جهان</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-13T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   روش از بین بردن لکه از روی مبل http://ghalishoei.com/post/763 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">روش از بین بردن لکه از روی مبل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از یک جارو برقی روی لکه را جارو کنید تا مقدار خاک و غبار اضافی را از آن خارج کرده باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای اینکار می‌توانید از یک جارو دستی شارژی نیز استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما می‌توانید برای جدا کردن ذرات بیشتری از مبلمان از یک برس نرم نیز استفاده کنید. اما مراقب باشید با برس کشی بیش از حد به مبلمان خود صدمه وارد نکنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از جارو برقی ذرات درشت و ریزی که به مبلمان چسبیده است را جدا می‌کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدون استفاده از جارو تشخیص اینکه وضعیت لکه تا چه حد است کمی مشکل است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مقداری از آب و مایع ظرفشویی یا کمی مایع دستشویی را با هم مخلوط کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از این مخلوط می‌تواند برای تمیز کردن لکه موثر باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قبل استفاده حتما مخلوط را کاملا مخلوط کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از مقداری سرکه سفید می‌تواند قدرت پاک کنندگی مخلوط را بیشتر کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعضی از متخصصین استفاده از آب مقطر را بهترین گزینه برای شستشوی مبلمان می‌دانند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از آب مقطر مواد معدنی‌ از خود روی مبل به جای نمی‌گذارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک پارچه تمیز را به مخلوط آغشته کرده و آن را روی لکه به آرامی مالش دهید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مراقب باشید که حرکت پارچه به صورتی نباشد که باعث گسترش لکه شوید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینقدر اینکار را انجام دهید که لکه به طور کلی از بین برود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مهم است که پارچه را بیش از حد خیس نکنید. اینکار می‌تواند باعث آسیب به مبلمان شود. پارچه را فقط مرطوب نگاه دارید. چون نمی‌خواهیم مبلمان خیس باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فشار بیش از حد وارد نکنید. اینکار لکه را به عمق بیشتری می‌برد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از آب تمیز و یک پارچه تمیز محل را به طور کلی آبکشی کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منظور از آب کشی این نیست که محل را به طور کامل خیس کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه را ابتدا خیس کرده و با چلاندن آن را در حد مرطوب نگاه دارید.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اکنون موقع خشک کردن محل است.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از یک پارچه تمیز و خشک برای جذب رطوبت استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به آرامی پارچه را روی محل فشار دهید تا باعث جذب آب شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهتر است در&nbsp; صورتی که از جنس مبلمان خود مطمئن نیستید از سشوار برای خشک کردن مبلمان استفاده <font color="#ff0000">نکنید</font>.</font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر همچنان لکه بر سر جایش باقی مانده با&nbsp;</font></b><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="مبل شویی پامچال شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مبل شویی پامچال</font></a><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تماس بگیرید</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</span></b></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود نیز مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورت تمایل میتوانید مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/665" target="_blank" title="شستشوی مبل با دستگاه بخارشو"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شستشوی مبل پارچه ای با شوینده مایع و دستگاه بخارشو</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-09T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   بهترین روش از بین بردن بوی نامطبوع ( بوی بد ) فرش http://ghalishoei.com/post/762 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">بهترین روش از بین بردن بوی نامطبوع ( بوی بد ) فرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای نگهداری مناسب از فرش ها، باید هر چند وقت یک بار نسبت به شستشوی آنها اقدام شود. بهتر است عمل شستشو حداقل در هر 12 تا 18 ماه یک بار انجام شود. در صورت نگهداری و نظافت نامناسب، پس از مدتی فرش دچار بوی نامطبوعی می شود و محیط منزل را آلوده می کند. بوی بد فرش در اثر عوامل مختلفی به وجود می آید. بعضی از این موارد عبارتند از: نگهداری حیوانات خانگی، شستشو و خشک کردن نامناسب، نفوذ رطوبت در فرش و وجود حشرات ریز.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><a href="http://www.ghalishoei.com/post/762" target="_blank" title="بهترین روش از بین بردن بوی بد فرش"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">بهترین راه برای جلوگیری و از بین بردن بوی نامطبوع فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: small;">، نظافت به موقع و شستشوی آن در قالیشویی است. کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز مفتخر است تا به عنوان مجهزترین&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت قالیشویی در شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شرکت قالیشویی در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;به همشهریان عزیز خدمت رسانی نماید. کیفیت خدمات ارائه شده یکی از بارزترین نکاتی است که به آن توجه نموده ایم تا بتوانیم همواره مورد اعتماد شما باشیم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروزه آپارتمان ها تقریباً بطور کامل جای خانه های قدیمی ویلایی را گرفته اند. به دلیل افزایش جمعیت، در شهرهای مختلف ایران، آپارتمان نشینی روز به روز در حال گسترش است. به دلیل فضای کوچک خانه ها و عدم دریافت نور خورشید مناسب، رطوبت در خانه افزایش می یاید. سپس رطوبت در فرش ها نفوذ کرده و بوی نامطبوعی به وجود می آورد</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید در منزل اقدام کنید و بوی بد فرش را از بین ببرید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/705" target="_blank" title="روش از بین بردن بوی بد فرش در منزل"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">روش از بین بردن بوی بد فرش در منزل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-27T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   آثار مثبت جارو زدن فرش دستباف چیست ؟ http://ghalishoei.com/post/761 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">آثار مثبت جارو زدن فرش دستبافت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آیا میدانستید جارو زدن فرش عملی بسیار حیاتی بوده و به افزایش طول عمر فرش کمک می کند؟ اما در صورتی که این عمل به طرق صحیح انجام نشود، نه تنها موجب افزایش طول عمر فرش نمی شود، بلکه موجب صدمه زدن به فرش نیز می شود. بنابراین لزوم آگاهی از نحوه صحیح جارو زدن فرش ضروری است. به همین دلیل&nbsp;</font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/PicSlideShow/Slide2.jpg" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شعبه بلوار رحمت و زرهی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالیشویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;با ارائه این مطلب سعی در افزایش آگاهی شما عزیزان دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>روش جارو زدن صحیح فرش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای جارو زدن ابتدا باید جهت خواب فرش را بررسی کنید. برای این کار کافی است دست خود را به آرامی روی فرش حرکت دهید. در صورتیکه فرش زیر دست شما خشن نباشد و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/248" target="_blank" title="انواع پرز فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پرزها</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;از جای خود بلند نشوند، آن جهت ، جهت خواب فرش است و جهت جارو زدن شما .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نکاتی برای جارو زدن فرش و تمیز کردن آن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هنگامی که فرشی نو خریداری می کنید احتمال اینکه در روز های اول، گرد و خاک زیادی از روی آن برخیزد بسیار بالا است. بنابراین حتماً پس از خرید با جارو سطح آن را تمیز کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جارو زدن را به طور مرتب انجام دهید. بهتر است حداقل 3 بار در هفته فرش را به دقت جارو بزنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر از حیوانات خانگی نگهداری می کنید تعداد دفعات جارو زدن را بیشتر کنید تا کلیه حشرات و ذرات ریزی که از بدن حیوانات جدا می شوند موجب ایجاد آلودگی در سطح فرش نشود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای جارو زدن استفاده از جاروهایی با برسهای دوار اصلاً پیشنهاد خوبی نیست. زیرا با بر هم زدن پرز های فرش، باعث پاره شدن ناگهانی فرش می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جارو زدن مرتب فرش ها سبب تمیز نگه داشتن کف اتاقها و فرشها شده و ظاهر آنها را زیبا می کند. علاوه بر اینها، به کاهش حشرات ریز و باکتریهایی که بر سلامت شما تأثیر می گذارند و در فرش زندگی می کنند کمک می کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرش ها مانند فیلترهایی برای هوا هستند که به پاکیزگی هوای خانه کمک می کنند. جارو زدن فرش به پاکیزگی این فیلترها و جذب بیشتر ذرات معلق موجود در هوا کمک می کند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید پاکسازی فرش خود را بصورت عمیق انجام دهید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/715" target="_blank" title="پاکسازی عمیق فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پاکسازی عمیق فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-26T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   مراحل شستشو و خشک کردن مبل در منزل http://ghalishoei.com/post/760 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">مراحل شستشو و خشک کردن مبل در منزل</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">(قالیشویی و مبلشویی پامچال)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- ابتدا به دقت همه نقاط مبل را جارو می‌کنیم. نقاط گوشه را با دقت بیشتری جارو می‌کنیم تا همه ذرات ریز گیر کرده در این نقاط بطور کامل نظافت شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- مبل ها توسط فرچه مخصوص و مواد شوینده مناسب که موجب رنگ بری مبل نمی شوند، شسته می‌شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">3- توسط دستگاه آبگیری مخصوص فرآیند خشک کردن مبل انجام شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خشک کردن مبل باید حتماً توسط دستگاه های مخصوص این کار انجام شود. به یاد داشته باشید که ماندن رطوبت در مبل به معنای پوسیدگی سریع تر در آن است و این یعنی، در مدت کوتاه تری مجبور به تعویض مبلمان خانه خواهید شد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بطور کلی می توان گفت تعرفه شستشوی مبل در منزل (</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="مبلشویی در منزل"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی در منزل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">) به عوامل مختلفی مانند تعداد، نوع، جنس و نوع رویه مبلمان بستگی دارد. اگر تمایل به شستشوی مبلمان خود دارید، می توانید همین حالا با شماره زیر تماس گرفته و سفارش خود را به ثبت برسانید. قالیشویی پامچال در شیراز با سابقه درخشان ، پاکیزگی مبلمان شما را تضمین می کند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید خودتان در منزل اقدام به شستشوی مبلمان کنید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/689" target="_blank" title="مفهوم برچسب راهنمای شستشوی مبل"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مفهوم برچسب راهنمای شستشوی مبل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید ، مبادا به مبلمان خود آسیب بزنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-17T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   فرش را با دستگاه بخارشوی خانگی بشوییم بهتر است یا در کارخانه قالیشویی پامچال http://ghalishoei.com/post/759 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">فرش را با دستگاه بخارشوی خانگی بشوییم بهتر است یا در کارخانه قالیشویی پامچال</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جمله وسایلی که امروزه برای شستشوی فرش به کار می‌رود، بخارشوی است. این وسیله علاوه بر شستن فرشها، برای نظافت و شستشوی سرامیک، مبلمان و... نیز به کار می‌رود؛ اما سؤال این است که شست و شوی فرش با بخارشوی تا چه میزان می‌تواند پاکیزگی را به آن بازگرداند؟ آیا بهتر است قالی را به قالیشویی ها بسپاریم یا از دستگاه مذکور استفاده کنیم؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر تصمیم به خرید بخارشوی جهت شستشوی فرشهای منازلتان گرفته‌اید، بهتر است قبل از خرید این مطلب را حتماً بخوانید. کیفیت بخارشوی و نحوه شستشوی اصولی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در طول عمر بیشتر این کالای گرانقدر مؤثر باشند. دقت کنید که استفاده نادرست از این وسیله می‌تواند به فرش شما آسیب وارد کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شستن فرش عملی بسیار مهم است که در عین حال به تخصص بالایی نیاز دارد، زیرا علاوه بر شستشو، خشک کردن فرش و سایر عملیات وابسته به آن نیز بسیار اهمیت دارند. بطور مثال در صورت عدم خشک کردن مناسب، علاوه بر ایجاد پوسیدگی در آن‌، بوی نامطبوعی در فضای منزل منتشر می‌شود که می‌تواند ساکنین منزل را به بیماری و سردرد مبتلا کند. بنابراین در صورت شستشوی غیر اصولی، نه تنها آلودگی‌ها از میان نمی‌روند، بلکه آلودگی‌های جدیدی به این کالای زیر پایتان و محیط اضافه می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با توجه به موارد اشاره‌ شده، بهترین راه برای شستشوی اصولی فرشها، سپردن آنها به قالیشوییها میباشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شیراز"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">،&nbsp; بعد از شستشوی اصولی فرشها، در چند نوبت آن‌ها را آبکشی می‌کند تا احتمال باقی ماندن مواد شوینده و هرگونه آلودگی دیگر به صفر برسد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاوه بر این، در این کارخانه، شستشوی فرش به صورت اعلاشویی نیز انجام می‌شود؛ اما تفاوت این کار با بخارشویی در منازل در این است که فرش پس از شسته شدن در دستگاه‌های مکانیزه این شرکت، خشک شده و بوی نامطبوع و آثار رطوبت به طور کامل از آن زدوده می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پس اگر نگران سلامت خود و زیرانداز منازلتان هستید، کافی است همین الان با ما تماس بگیرید تا پرسنل ما خود را در اسرع وقت به منزل شما برسانند. تضمین پاکیزگی منازل شما شعار ماست و شعارمان را در هر سرویس به مشتری ثابت می‌کنیم.</span></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که تا قبل از خواندن این مطلب در شستن فرش خود با دستگاه بخارشوی دچار مشکل شده اید و فرش شما پس از شستن با بخارشوی دچار بوی نامطبوع شده است پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/705" target="_blank" title="روش از بین بردن بوی بد فرش"><b style=""><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">روش از بین بردن بوی بد فرش</font></b></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید تا بتوانید این مشکل را برطرف نمائید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-15T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   نکاتی مهم در خصوص نگهداری فرش دستباف http://ghalishoei.com/post/758 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="4"><b style="">نکاتی مهم در خصوص نگهداری فرش دستباف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; font-weight: bold; text-align: justify;">در خصوص تمیز نگهداشتن فرش های دستباف سعی کنید حداقل هفته ای سه مرتبه از جارو برقی برای تمیز کردن فرش ها استفاده کنید. حتماً برای جارو کشیدن بخش های سخت و باریک که امکان جارو کردن آنها به راحتی فراهم نیست، از سر های باریک تر جارو برقی استفاده کنید. بطور مثال در صورتی که امکان بلند کردن و جابجا کردن مبلمان فراهم نیست می توانید از دهانه باریک جاروبرقی استفاده کرده و زیر مبل ها را تمیز کنید.</div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; font-weight: bold; text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">سعی کنید همیشه سطح فرش دستباف را از لکه ها دور نگهدارید و در صورت ایجاد یک لکه، بلافاصله اقدام به&nbsp;</b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20:%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4" target="_blank" title="لکه بری فرش" style=""><font color="#000099" style="" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">برطرف کردن لکه</b></font></a><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;نمایید. همیشه برای پاک کردن لکه ها از یک پارچه یا حوله نرم و سفید استفاده کنید. دقت کنید که هیچ لکه ای روی پارچه نباشد و تأکید می کنیم که پارچه حتماً سفید باشد. دلیل این تأکید آن است که اگر از حوله ها و یا دستمال های طرح دار و رنگی استفاده کنید، در اثر تماس با مواد شوینده، رنگ آنها به فرش شما منتقل شود و موجب بهم ریختگی رنگ ها در ناحیه ای از فرش میشود.</b></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>در هنگام شستشوی فرش های دستباف هرگز از آب داغ استفاده نکنید. آب داغ پرز های فرش را خم می کند و ممکن است رنگ های آن را در هم ادغام کند. بهتر است در هنگام شستشو از آبی با دمای معمولی استفاده شود.</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>برای شستشوی فرش از مواد شوینده مناسب استفاده کنید. ریختن مواد شوینده شیمیایی نا مناسب روی فرش موجب رنگ پریدگی و ایجاد لکه های متنوع روی فرش می شود. بهتر است قبل از استفاده از هر ماده شوینده، آن را در قسمت کوچکی از فرش امتحان کنید تا از مضر نبود آن اطمینان حاصل نمایید.</b></font></div></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>شما همچنین می توانید برای راحتی و صرف زمان و هزینه کمتر جهت شستشوی فرش ها با&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شیراز"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;تماس حاصل فرمایید تا شستشوی فرش بدون ریسک در قالیشویی پامچال توسط پرسنل متخصص این شرکت انجام شود. قالیشویی پامچال همواره به کیفیت شستشوی فرش شما اهمیت می دهد و پس از شستشوی فرش با مواد شوینده اعلا، فرش به صورت کاملاً خشک، لوله و کاور شده به شما تحویل داده می شود.</b></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">توصیه میکنیم مطلب : (&nbsp;</b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/205" target="_blank" title="پاک کردن لکه فرش" style=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" style="" size="3"><b style="">پاک کردن لک آدامس ، شمع ، جوهر ، نوشیدنی ، مایعات شیرین ، روغن و چربی ، تخم مرغ ، دوده از روی فرش</b></font></a><font size="2">&nbsp;)&nbsp;</font><span style="font-size: small; text-align: right;"><b style=""><font face="Mihan-IransansLight">را نیز مطالعه نمایید .&nbsp;</font></b></span></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><span style="text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b>جهت دریافت لیست تلفن شعب قالیشویی و مبلشویی در شیراز بر اساس خیابان و محله (&nbsp;&nbsp;</b></span><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="لیست تلفن شعب قالیشویی و مبلشویی در شیراز" style=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="" size="4">اینجا</font></a><span style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b>&nbsp; ) کلیک کنید .</b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x450PNG.png" alt="قالیشویی مبلشویی شیراز"></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div></div> text/html 2019-07-12T16:02:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( پانصد دستگاه ) http://ghalishoei.com/post/757 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده پانصد دستگاه</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138370585</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-12T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( میدان ارتش ) http://ghalishoei.com/post/756 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده میدان ارتش</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138309997</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-09T16:02:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( شاهزاده قاسم ) http://ghalishoei.com/post/755 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده شاهزاده قاسم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138319200</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-09T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( مشیر ) http://ghalishoei.com/post/754 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده چهارراه مشیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138201405</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-06T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( چمران ) http://ghalishoei.com/post/753 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده بلوار چمران</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07136363334</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-01T16:02:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( ارم ) http://ghalishoei.com/post/752 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده ارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07132253850</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-01T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( بلوار آزادی ) http://ghalishoei.com/post/751 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b style="">محدوده بلوار آزادی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b style="">شماره تماس : 07132260193</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7" style="">&lt;&gt;</font><font size="7" style="">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div> text/html 2019-06-23T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( کریم خان زند ) http://ghalishoei.com/post/749 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده کریم خان زند</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138300005</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-22T16:01:00+01:00 ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( ملاصدرا ) http://ghalishoei.com/post/748 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده ملاصدرا</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07136241667</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table>