قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی شعبه فخر آباد: 07138319200 شعبه معالی آباد: 07136342497 شعبه بلوار زرهی: 07138301010 شعبه بلوار رحمت: 07138252525 شعبه ادبیات: 07132253850 شعبه سرداران: 07137407061 شعبه بلوار سرباز: 07138314141 http://www.ghalishoei.com 2019-09-13T00:32:09+01:00 text/html 2019-09-07T05:19:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی فخرآباد شیراز ( بهترین قالیشویی ) http://www.ghalishoei.com/post/750 <div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1" color="#999999">قالیشویی مبلشویی قالی مبل موکت تشک شویی : فارس-شیراز-تهران-اصفهان-یزد-کرمان-آذربایجان غربی-ارومیه-آذربایجان شرقی-تبریز-اردبیل-زنجان-گیلان-رشت-مازندران-ساری-گلستان-گرگان-خراسان شمالی-بجنورد-خراسان رضوی-مشهد-خراسان جنوبی-بیرجند-سمنان-قزوین-کردستان-سنندج-کرمانشاه-همدان-مرکزی-اراک-قم-لرستان-خرم آباد-ایلام-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خوزستان-اهواز-کهکیلویه و بویراحمد-یاسوج-بوشهر-سیستان و بلوچستان-زاهدان-هرمزگان-بندرعباس-کیش-قشم-خارک-لاوان</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="1"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><b style="">قالیشویی-مبل شویی-قالی شویی شیراز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><b style="font-size: medium; text-align: justify;">تلفن قالیشویی ( شعبه مرکزی ) :&nbsp;</b><b style="font-size: medium; text-align: justify;">38319200 - 071</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی شیراز , مبل شویی شیراز , لیست قالیشویی های شیراز , آدرس قالیشویی در شیراز , بهترین قالیشویی در شیراز , شماره قالیشویی در شیراز , قیمت قالیشویی در شیراز , رفوگری و تعمیر فرش کهنه ماشینی و دستباف , قالیشویی مکانیزه شیراز , قالیشویی با دستگاه شیراز ,&nbsp; خشکشویی فرش شیراز , خشکشویی مبل شیراز , شماره خشکشویی فرش شیراز , شماره تلفن خشکشویی مبل شیراز , شماره تلفن رفوگر فرش شیراز , تعمیرات فرش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#006600">تاریخچه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>تاریخ تأسیس : 1352</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>موسس : مرحوم شکرریز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>مدیریت فعلی : کریم زاده</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>سوابق مدیریتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;7 سال قالیشویی فخرآباد ( </font><font size="1">خیابان فخرآباد شرقی</font><font size="3"> )</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;7 سال قالیشویی پامچال ( </font><font size="1">شعبه یک بلوار زرهی - شعبه دو بلوار رحمت</font><font size="3"> )</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">&nbsp;6 سال مبلشویی پارسیان (</font><font size="1"> چهارراه هوابرد - بلوار سرباز</font><font size="3"> )&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>کادر پرسنلی : این مرکز دارای کادر پرسنلی متخصص و آموزش دیده و همچنین بهترین استادان رفوگر شهر شیراز میباشد که استاد مصطفی آشنا از جمله این هنرمندان با مهارت و تجربه طولانی در امر رفوگری انواع فرش می باشند</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#663366">شماره تماس مستقیم با مدیریت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366">کریم زاده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" color="#663366">5701&nbsp; 117 0917</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="قالی مبل موکت تشک شویی شیراز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/VAHIDMOSTAFA/VahidinMoaliabad.jpg" alt="قالیشویی و مبلشویی - سرویس به سراسر شیراز"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="" title="رفوگری فرش رنگبرداری ریشه زنی شیرازه ترمیم سوختگی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/VAHIDMOSTAFA/MostafaAshenaRofogarFarsh.jpg" alt="رفوگری فرش-تعمیر فرش-رنگبرداری-ریشه زنی-شیرازه-ترمیم سوختگی"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="7" color="#ff6600">&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی شیراز , مبل شویی شیراز , لیست قالیشویی های شیراز , آدرس قالیشویی در شیراز , بهترین قالیشویی در شیراز , شماره قالیشویی در شیراز , قیمت قالیشویی در شیراز , رفوگری و تعمیر فرش کهنه ماشینی و دستباف , قالیشویی مکانیزه شیراز , قالیشویی با دستگاه شیراز ,&nbsp; خشکشویی فرش شیراز , خشکشویی مبل شیراز , شماره خشکشویی فرش شیراز , شماره تلفن خشکشویی مبل شیراز , شماره تلفن رفوگر فرش شیراز , تعمیرات فرش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>قالیشویی معتبر-مبلشویی معتبر-اتحادیه قالیشویی-اتحادیه مبلشویی-قالیشویی خوب-مبلشویی خوب-بهترین قالیشویی-بهترین مبلشویی-قالیشویی شهر-مبلشویی شهر-قالیشویی پاک-مبلشویی پاک-خیابان قالیشویی-خیابان مبلشویی-بلوار قالیشویی-بلوار مبلشویی-میدان قالیشویی-میدان مبلشویی-اتحادیه صنف قالیشویی-اتحادیه صنف مبلشویی-آدرس قالیشویی-آدرس مبلشویی-تلفن اتحادیه قالیشویی-نلفن اتحادیه مبلشویی-آدرس اتحادیه قالیشویی-آدرس اتحادیه مبلشویی-قالیشویی بیست-مبلشویی بیست-قالیشویی غرب-مبلشویی غرب-قیمت قالیشویی-قیمت مبلشویی-قالیشوی نوین-قالیشویی مکانیزه-مبلشویی نوین-قالیشویی پونک-مبلشویی پونک-قالیشویی شربت اوغلی-مبلشویی شربت اوغلی-قالیشویی اصل-مبلشویی اصل-قالیشویی گل ابریشم-مبلشویی گل ابریشم-قالیشویی تورنتو-مبلشویی تورنتو-قالیشویی ادیب-مبلشویی ادیب-قالیشویی مشهد-مبلشویی مشهد-قالیشویی شرق-مبلشویی شرق-قالیشویی جنوب-مبلشویی جنوب-قالیشویی بانو-مبلشویی بانو-قالیشویی کارگر-مبلشوی کارگر-لیست قالیشویی های کشور-استان-شهرستان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-09-06T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   روش صحیح شستشوی مبلمان پارچه ای http://www.ghalishoei.com/post/766 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">روش صحیح شستشوی مبلمان پارچه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به دلیل اینکه امکان&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/665" target="_blank" title="شستشوی مبلمان پارچه ای"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="3">شستشوی مبلمان پارچه ای</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;مانند فرش ها وجود ندارد، تنها راه شستشوی آنها، شستشو با شامپو فرش است. برای این کار کافی است مقداری شامپو فرش را در کمی آب ریخته و خوب هم بزنید تا کف کند. سپس با یک پارچه نرم آغشته به کف این محلول، به آرامی روی مبلمان کشیده و آنها را تمیز کنید. دقت کنید که در ابتدا این کار را روی قسمت کوچکی از مبل انجام دهید و در صورتیکه پارچه مبل رنگ نداد، عمل شستشو با کف شامپو را ادامه دهید. دقت کنید که پارچه شما نباید خیس باشد مبادا آب به درون پارچه و اسفنج داخل مبلمان نفوذ کند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد از اتمام کار با کف شامپو فرش، توصیه می کنیم جهت هرچه سریعتر خشک شدن مبلمان یک پنکه روشن روبروی آنها قرار دهید تا زودتر خشک شوند و مانع از بو گرفتگی مبلمان شود. زیرا در شستشو با شامپو فرش، امکان آب کشی مبل وجود ندارد پس مواظب باشید که آب به درون پارچه و اسفنج مبل نفوذ نکند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لازم به ذکر است که مبل شویی پامچال آماده ارائه خدماتی مانند&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="مبل شویی و شستشوی فرش در سراسر شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مبل شویی و شستشوی فرش در سراسر شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;می باشد. مبل شویی با دستگاه های مخصوص انجام می شود و پس از خشک کردن کامل، به مشتری تحویل داده می شود. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و قیمت های بالای خرید لوازم جدید، استفاده از خدمات قالیشویی و مبلشویی پامچال تصمیمی بسیار هوشمندانه خواهد بود</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</b></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/666" target="_blank" title="شستشوی مبل پارچه ای با شوینده خشک"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شستشوی مبل پارچه ای با شوینده خشک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-27T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   چگونه مبلمان چرمی را تمیز کنیم ؟ http://www.ghalishoei.com/post/765 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه مبلمان چرمی را تمیز کنیم ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قبل از اینکه درباره نحوه تمیز کردن مبلمان چرمی بدانید باید به نکاتی در خصوص نگهداری آنها توجه کنید. مبلمان چرمی نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیرند. قرار گردن این نوع مبلمان در معرض تابش مستقیم خورشید ، به مرور سبب خشک شدن سطح چرب چرم شده و زمینه های پوسته پوسته شدن و کاهش طول عمر آن را فراهم می آورد. در کنار تابش خورشید ، گرمای بالای بخاری و شوفاژ نیز می تواند موجب خشک شدن سطح چرم شود. خشک شدن سطح چرم مهمترین علت پاره شدن آن می باشد. بنابراین در صورتیکه سطح چرم خشک شود ، در هنگام تمیز کردن مبلمان ، ممکن است پارگی هایی در آن به وجود آید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">برای تمیز کردن مبلمان چرمی به روش زیر عمل کنید:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ابتدا به کمک یک جارو برقی، سطح مبل را کاملاً جارو کنید. تلاش کنید همه قسمت های مبل بطور کامل تمیز شود. در صورتی که با استفاده از جارو برقی امکان تمیز کردن همه گرد و غباری که در قسمت های کناری مبل جا خوش کرده اند را ندارید ، می توانید از یک دستمال نرم و نیمه مرطوب برای این کار استفاده کنید. لازم به ذکر است که هرگز نباید از پارچه یا دستمال خیس برای&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/669" target="_blank" title="شستشوی مبلمان چرمی"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تمیز کردن مبلمان چرمی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;استفاده کنید. همچنین بهتر است تمام قسمت های مبل را یکبار دستمال بکشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حال ، از یک نرم کننده چرم مخصوص ، برای جلا دادن و نرم کردن چرم مبل استفاده کنید. در صورتیکه بار اولی است که این کار را انجام می دهید ، بهتر است قبل از استفاده از نرم کننده ، آن را در بخش کوچکی از چرم که در دید نیست ، امتحان کنید تا در صورتیکه موجب رنگ دادن چرم نمی شود از آن برای تمیز کردن همه مبلمان استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورتیکه امکانات و زمان لازم را برای تمیز کردن و جلا دادن مبلمان چرمی خود در اختیار ندارید می توانید با&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت مبل شویی شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شرکت مبل شویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;تماس گرفته و سفارش خود را به ثبت برسانید. استادکاران ماهر این&nbsp;</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت قالیشویی شیراز"><font color="#000099">شرکت قالیشویی و مبلشویی</font></a>&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>، بلافاصله به محل اعزام و به خدمات درخواستی شما رسیدگی می کنند.</b></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در صورت تمایل میتوانید مطلب :</b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/693" target="_blank" title="ترکیب سرکه و روغن برزک برای تمیز کردن مبل چرم"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نگهداری از مبلمان چرمی با ترکیب سرکه و روغن برزک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>را نیز مطالعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-23T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   چگونه یک فرش دستباف خوب بخریم ؟ http://www.ghalishoei.com/post/764 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه یک فرش دستباف خوب بخریم ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بافتن فرش یک هنر بخصوص است که تقریبا قدمت آن به 3000 سال پیش بر می گردد. فرش های دستباف مثل فرش ایرانی و فرشهای دیگر شرقی معمولا به صورت دست به دست بین نسل ها گشته اند تا به اینجا رسیده اند. این هنر بدون داشتن هیچگونه فضای آکادمیکی توانسته است تاکنون همچنان زنده بماند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرش‌های دستباف قیمت‌های متفاوتی دارند و قیمت‌ آن‌ها به فاکتورهای مختلفی وابسته است. از این جهت بعضی از این فرش ها با توجه به اینکه چه کسی آن را بافته یا قدمت آن مربوط به چه دوره‌ای است دارای قیمت‌های بالایی هستند.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتخاب فرش دستباف</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ابتدا سایز ایده آل فرش را بدست بیاورید :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- ابتدا فضای اتاق را خوب اندازه بگیرید. محلی که قرار است فرش بپوشاند را اندازه بگیرید. در بیشتر موارد فرش طوری انتخاب می‌شود که فضای وسط اتاق را بپوشاند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- می‌توانید اندازه‌های مختلفی را در نظر داشته باشید. هر چه اندازه بیشتری را در نظر داشته باشید. حق انتخاب بیشتری زمان خرید فرش خواهید داشت.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ج- راهرو‌ها و ورودی‌ها چندان فضای مناسبی برای انتخاب فرش ندارند،&nbsp; اما اتاق ‌ها و حال و پذیرایی گزینه مناسبی برای پهن کردن فرش هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تصمیم بگیرید که طراحی سنتی را می‌پسندید یا مدرن :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- امروزه هنرمندان فرش‌های دستباف از طرح‌های مدرن در فرش‌هایشان استفاده می‌کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- فرش‌های سنتی عموما طرح‌ها و سمبل‌های اساتیری را به نمایش می‌گذارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بودجه مد نظر خود را تعیین کنید :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الف- فرش‌های دستباف در قیمتهای متفاوتی وجود دارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ب- از چند میلیون تومان تا چند میلیارد تومان قیمت‌هایی است که می‌توانید در بازار فرش پیدا کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ج- فاکتور‌هایی مثل اندازه فرش و کیفیت آن می‌تواند به شدت روی قیمت تاثیر گذار باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گذشته از تمام این موارد به دنبال فروشنده فرشی باشید که شناخته شده باشد. فروشندگان شناخته شده دوست ندارند که آبروی خود&nbsp; را از بین ببرند. بنابراین همیشه در تلاش هستند که با ارائه فرشهای خوب به مشتریان خود رضایت آن‌ها را جلب نمایند. به دنبال فروشندگانی باشید که در فروش فرش دستباف تخصص دارند. شما می‌توانید از فروشندگان شناسنامه فرش را درخواست کنید تا بدانید کجا فرش بافته شده و احیانا هنرمند فرشباف آن کیست. البته باید بدانید که بسیاری از فرش ها به کمک کودکان بافته می‌شوند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورت تمایل میتوانید مطالب :</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;(&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/602" target="_blank" title="تاریخ فرش دستباف ایران"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تاریخ فرش دستباف ایران</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;) </font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">و</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"> (&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/601" target="_blank" title="تاریخ فرش دستباف جهان"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تاریخ فرش دستباف جهان</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">&nbsp;)</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-13T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   روش از بین بردن لکه از روی مبل http://www.ghalishoei.com/post/763 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">روش از بین بردن لکه از روی مبل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از یک جارو برقی روی لکه را جارو کنید تا مقدار خاک و غبار اضافی را از آن خارج کرده باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای اینکار می‌توانید از یک جارو دستی شارژی نیز استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما می‌توانید برای جدا کردن ذرات بیشتری از مبلمان از یک برس نرم نیز استفاده کنید. اما مراقب باشید با برس کشی بیش از حد به مبلمان خود صدمه وارد نکنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از جارو برقی ذرات درشت و ریزی که به مبلمان چسبیده است را جدا می‌کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدون استفاده از جارو تشخیص اینکه وضعیت لکه تا چه حد است کمی مشکل است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مقداری از آب و مایع ظرفشویی یا کمی مایع دستشویی را با هم مخلوط کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از این مخلوط می‌تواند برای تمیز کردن لکه موثر باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قبل استفاده حتما مخلوط را کاملا مخلوط کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از مقداری سرکه سفید می‌تواند قدرت پاک کنندگی مخلوط را بیشتر کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعضی از متخصصین استفاده از آب مقطر را بهترین گزینه برای شستشوی مبلمان می‌دانند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">استفاده از آب مقطر مواد معدنی‌ از خود روی مبل به جای نمی‌گذارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک پارچه تمیز را به مخلوط آغشته کرده و آن را روی لکه به آرامی مالش دهید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مراقب باشید که حرکت پارچه به صورتی نباشد که باعث گسترش لکه شوید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینقدر اینکار را انجام دهید که لکه به طور کلی از بین برود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مهم است که پارچه را بیش از حد خیس نکنید. اینکار می‌تواند باعث آسیب به مبلمان شود. پارچه را فقط مرطوب نگاه دارید. چون نمی‌خواهیم مبلمان خیس باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فشار بیش از حد وارد نکنید. اینکار لکه را به عمق بیشتری می‌برد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از آب تمیز و یک پارچه تمیز محل را به طور کلی آبکشی کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منظور از آب کشی این نیست که محل را به طور کامل خیس کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه را ابتدا خیس کرده و با چلاندن آن را در حد مرطوب نگاه دارید.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اکنون موقع خشک کردن محل است.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از یک پارچه تمیز و خشک برای جذب رطوبت استفاده کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به آرامی پارچه را روی محل فشار دهید تا باعث جذب آب شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهتر است در&nbsp; صورتی که از جنس مبلمان خود مطمئن نیستید از سشوار برای خشک کردن مبلمان استفاده <font color="#ff0000">نکنید</font>.</font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر همچنان لکه بر سر جایش باقی مانده با&nbsp;</font></b><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="مبل شویی پامچال شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مبل شویی پامچال</font></a><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تماس بگیرید</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</span></b></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود نیز مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورت تمایل میتوانید مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/665" target="_blank" title="شستشوی مبل با دستگاه بخارشو"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شستشوی مبل پارچه ای با شوینده مایع و دستگاه بخارشو</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-08-09T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   بهترین روش از بین بردن بوی نامطبوع ( بوی بد ) فرش http://www.ghalishoei.com/post/762 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">بهترین روش از بین بردن بوی نامطبوع ( بوی بد ) فرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای نگهداری مناسب از فرش ها، باید هر چند وقت یک بار نسبت به شستشوی آنها اقدام شود. بهتر است عمل شستشو حداقل در هر 12 تا 18 ماه یک بار انجام شود. در صورت نگهداری و نظافت نامناسب، پس از مدتی فرش دچار بوی نامطبوعی می شود و محیط منزل را آلوده می کند. بوی بد فرش در اثر عوامل مختلفی به وجود می آید. بعضی از این موارد عبارتند از: نگهداری حیوانات خانگی، شستشو و خشک کردن نامناسب، نفوذ رطوبت در فرش و وجود حشرات ریز.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><a href="http://www.ghalishoei.com/post/762" target="_blank" title="بهترین روش از بین بردن بوی بد فرش"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">بهترین راه برای جلوگیری و از بین بردن بوی نامطبوع فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: small;">، نظافت به موقع و شستشوی آن در قالیشویی است. کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز مفتخر است تا به عنوان مجهزترین&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="شرکت قالیشویی در شیراز"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شرکت قالیشویی در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;به همشهریان عزیز خدمت رسانی نماید. کیفیت خدمات ارائه شده یکی از بارزترین نکاتی است که به آن توجه نموده ایم تا بتوانیم همواره مورد اعتماد شما باشیم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروزه آپارتمان ها تقریباً بطور کامل جای خانه های قدیمی ویلایی را گرفته اند. به دلیل افزایش جمعیت، در شهرهای مختلف ایران، آپارتمان نشینی روز به روز در حال گسترش است. به دلیل فضای کوچک خانه ها و عدم دریافت نور خورشید مناسب، رطوبت در خانه افزایش می یاید. سپس رطوبت در فرش ها نفوذ کرده و بوی نامطبوعی به وجود می آورد</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">.</span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید در منزل اقدام کنید و بوی بد فرش را از بین ببرید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/705" target="_blank" title="روش از بین بردن بوی بد فرش در منزل"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">روش از بین بردن بوی بد فرش در منزل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-27T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   آثار مثبت جارو زدن فرش دستباف چیست ؟ http://www.ghalishoei.com/post/761 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">آثار مثبت جارو زدن فرش دستبافت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آیا میدانستید جارو زدن فرش عملی بسیار حیاتی بوده و به افزایش طول عمر فرش کمک می کند؟ اما در صورتی که این عمل به طرق صحیح انجام نشود، نه تنها موجب افزایش طول عمر فرش نمی شود، بلکه موجب صدمه زدن به فرش نیز می شود. بنابراین لزوم آگاهی از نحوه صحیح جارو زدن فرش ضروری است. به همین دلیل&nbsp;</font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/PicSlideShow/Slide2.jpg" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شعبه بلوار رحمت و زرهی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">قالیشویی پامچال در شیراز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;با ارائه این مطلب سعی در افزایش آگاهی شما عزیزان دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>روش جارو زدن صحیح فرش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای جارو زدن ابتدا باید جهت خواب فرش را بررسی کنید. برای این کار کافی است دست خود را به آرامی روی فرش حرکت دهید. در صورتیکه فرش زیر دست شما خشن نباشد و&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/248" target="_blank" title="انواع پرز فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پرزها</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;از جای خود بلند نشوند، آن جهت ، جهت خواب فرش است و جهت جارو زدن شما .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نکاتی برای جارو زدن فرش و تمیز کردن آن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هنگامی که فرشی نو خریداری می کنید احتمال اینکه در روز های اول، گرد و خاک زیادی از روی آن برخیزد بسیار بالا است. بنابراین حتماً پس از خرید با جارو سطح آن را تمیز کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جارو زدن را به طور مرتب انجام دهید. بهتر است حداقل 3 بار در هفته فرش را به دقت جارو بزنید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر از حیوانات خانگی نگهداری می کنید تعداد دفعات جارو زدن را بیشتر کنید تا کلیه حشرات و ذرات ریزی که از بدن حیوانات جدا می شوند موجب ایجاد آلودگی در سطح فرش نشود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای جارو زدن استفاده از جاروهایی با برسهای دوار اصلاً پیشنهاد خوبی نیست. زیرا با بر هم زدن پرز های فرش، باعث پاره شدن ناگهانی فرش می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جارو زدن مرتب فرش ها سبب تمیز نگه داشتن کف اتاقها و فرشها شده و ظاهر آنها را زیبا می کند. علاوه بر اینها، به کاهش حشرات ریز و باکتریهایی که بر سلامت شما تأثیر می گذارند و در فرش زندگی می کنند کمک می کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرش ها مانند فیلترهایی برای هوا هستند که به پاکیزگی هوای خانه کمک می کنند. جارو زدن فرش به پاکیزگی این فیلترها و جذب بیشتر ذرات معلق موجود در هوا کمک می کند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر در کل در مورد تمیز کردن فرش خود مردد هستید با</b>&nbsp;</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="شعب قالیشویی پامچال در شیراز"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b>شعب قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<b>تماس بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید پاکسازی فرش خود را بصورت عمیق انجام دهید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/715" target="_blank" title="پاکسازی عمیق فرش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پاکسازی عمیق فرش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-26T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   مراحل شستشو و خشک کردن مبل در منزل http://www.ghalishoei.com/post/760 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">مراحل شستشو و خشک کردن مبل در منزل</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">(قالیشویی و مبلشویی پامچال)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- ابتدا به دقت همه نقاط مبل را جارو می‌کنیم. نقاط گوشه را با دقت بیشتری جارو می‌کنیم تا همه ذرات ریز گیر کرده در این نقاط بطور کامل نظافت شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- مبل ها توسط فرچه مخصوص و مواد شوینده مناسب که موجب رنگ بری مبل نمی شوند، شسته می‌شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">3- توسط دستگاه آبگیری مخصوص فرآیند خشک کردن مبل انجام شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خشک کردن مبل باید حتماً توسط دستگاه های مخصوص این کار انجام شود. به یاد داشته باشید که ماندن رطوبت در مبل به معنای پوسیدگی سریع تر در آن است و این یعنی، در مدت کوتاه تری مجبور به تعویض مبلمان خانه خواهید شد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بطور کلی می توان گفت تعرفه شستشوی مبل در منزل (</font><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="مبلشویی در منزل"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مبل شویی در منزل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">) به عوامل مختلفی مانند تعداد، نوع، جنس و نوع رویه مبلمان بستگی دارد. اگر تمایل به شستشوی مبلمان خود دارید، می توانید همین حالا با شماره زیر تماس گرفته و سفارش خود را به ثبت برسانید. قالیشویی پامچال در شیراز با سابقه درخشان ، پاکیزگی مبلمان شما را تضمین می کند.</font></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که قصد دارید خودتان در منزل اقدام به شستشوی مبلمان کنید پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/689" target="_blank" title="مفهوم برچسب راهنمای شستشوی مبل"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مفهوم برچسب راهنمای شستشوی مبل</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید ، مبادا به مبلمان خود آسیب بزنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-17T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   فرش را با دستگاه بخارشوی خانگی بشوییم بهتر است یا در کارخانه قالیشویی پامچال http://www.ghalishoei.com/post/759 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="4">فرش را با دستگاه بخارشوی خانگی بشوییم بهتر است یا در کارخانه قالیشویی پامچال</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جمله وسایلی که امروزه برای شستشوی فرش به کار می‌رود، بخارشوی است. این وسیله علاوه بر شستن فرشها، برای نظافت و شستشوی سرامیک، مبلمان و... نیز به کار می‌رود؛ اما سؤال این است که شست و شوی فرش با بخارشوی تا چه میزان می‌تواند پاکیزگی را به آن بازگرداند؟ آیا بهتر است قالی را به قالیشویی ها بسپاریم یا از دستگاه مذکور استفاده کنیم؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر تصمیم به خرید بخارشوی جهت شستشوی فرشهای منازلتان گرفته‌اید، بهتر است قبل از خرید این مطلب را حتماً بخوانید. کیفیت بخارشوی و نحوه شستشوی اصولی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در طول عمر بیشتر این کالای گرانقدر مؤثر باشند. دقت کنید که استفاده نادرست از این وسیله می‌تواند به فرش شما آسیب وارد کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شستن فرش عملی بسیار مهم است که در عین حال به تخصص بالایی نیاز دارد، زیرا علاوه بر شستشو، خشک کردن فرش و سایر عملیات وابسته به آن نیز بسیار اهمیت دارند. بطور مثال در صورت عدم خشک کردن مناسب، علاوه بر ایجاد پوسیدگی در آن‌، بوی نامطبوعی در فضای منزل منتشر می‌شود که می‌تواند ساکنین منزل را به بیماری و سردرد مبتلا کند. بنابراین در صورت شستشوی غیر اصولی، نه تنها آلودگی‌ها از میان نمی‌روند، بلکه آلودگی‌های جدیدی به این کالای زیر پایتان و محیط اضافه می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با توجه به موارد اشاره‌ شده، بهترین راه برای شستشوی اصولی فرشها، سپردن آنها به قالیشوییها میباشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شیراز"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">،&nbsp; بعد از شستشوی اصولی فرشها، در چند نوبت آن‌ها را آبکشی می‌کند تا احتمال باقی ماندن مواد شوینده و هرگونه آلودگی دیگر به صفر برسد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاوه بر این، در این کارخانه، شستشوی فرش به صورت اعلاشویی نیز انجام می‌شود؛ اما تفاوت این کار با بخارشویی در منازل در این است که فرش پس از شسته شدن در دستگاه‌های مکانیزه این شرکت، خشک شده و بوی نامطبوع و آثار رطوبت به طور کامل از آن زدوده می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پس اگر نگران سلامت خود و زیرانداز منازلتان هستید، کافی است همین الان با ما تماس بگیرید تا پرسنل ما خود را در اسرع وقت به منزل شما برسانند. تضمین پاکیزگی منازل شما شعار ماست و شعارمان را در هر سرویس به مشتری ثابت می‌کنیم.</span></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در صورتی که تا قبل از خواندن این مطلب در شستن فرش خود با دستگاه بخارشوی دچار مشکل شده اید و فرش شما پس از شستن با بخارشوی دچار بوی نامطبوع شده است پیشنهاد میکنیم مطلب :&nbsp;</font><a href="http://www.ghalishoei.com/post/705" target="_blank" title="روش از بین بردن بوی بد فرش"><b style=""><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">روش از بین بردن بوی بد فرش</font></b></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;را نیز مطالعه کنید تا بتوانید این مشکل را برطرف نمائید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x600.png" alt="تلفن کارخانه قالیشویی پامچال در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-07-15T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   نکاتی مهم در خصوص نگهداری فرش دستباف http://www.ghalishoei.com/post/758 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="4"><b style="">نکاتی مهم در خصوص نگهداری فرش دستباف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; font-weight: bold; text-align: justify;">در خصوص تمیز نگهداشتن فرش های دستباف سعی کنید حداقل هفته ای سه مرتبه از جارو برقی برای تمیز کردن فرش ها استفاده کنید. حتماً برای جارو کشیدن بخش های سخت و باریک که امکان جارو کردن آنها به راحتی فراهم نیست، از سر های باریک تر جارو برقی استفاده کنید. بطور مثال در صورتی که امکان بلند کردن و جابجا کردن مبلمان فراهم نیست می توانید از دهانه باریک جاروبرقی استفاده کرده و زیر مبل ها را تمیز کنید.</div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; font-weight: bold; text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">سعی کنید همیشه سطح فرش دستباف را از لکه ها دور نگهدارید و در صورت ایجاد یک لکه، بلافاصله اقدام به&nbsp;</b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20:%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4" target="_blank" title="لکه بری فرش" style=""><font color="#000099" style="" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">برطرف کردن لکه</b></font></a><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;نمایید. همیشه برای پاک کردن لکه ها از یک پارچه یا حوله نرم و سفید استفاده کنید. دقت کنید که هیچ لکه ای روی پارچه نباشد و تأکید می کنیم که پارچه حتماً سفید باشد. دلیل این تأکید آن است که اگر از حوله ها و یا دستمال های طرح دار و رنگی استفاده کنید، در اثر تماس با مواد شوینده، رنگ آنها به فرش شما منتقل شود و موجب بهم ریختگی رنگ ها در ناحیه ای از فرش میشود.</b></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>در هنگام شستشوی فرش های دستباف هرگز از آب داغ استفاده نکنید. آب داغ پرز های فرش را خم می کند و ممکن است رنگ های آن را در هم ادغام کند. بهتر است در هنگام شستشو از آبی با دمای معمولی استفاده شود.</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>برای شستشوی فرش از مواد شوینده مناسب استفاده کنید. ریختن مواد شوینده شیمیایی نا مناسب روی فرش موجب رنگ پریدگی و ایجاد لکه های متنوع روی فرش می شود. بهتر است قبل از استفاده از هر ماده شوینده، آن را در قسمت کوچکی از فرش امتحان کنید تا از مضر نبود آن اطمینان حاصل نمایید.</b></font></div></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>شما همچنین می توانید برای راحتی و صرف زمان و هزینه کمتر جهت شستشوی فرش ها با&nbsp;</b></font><a href="http://www.ghalishoei.com" target="_blank" title="قالیشویی پامچال شیراز"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b style="">قالیشویی پامچال در شیراز</b></font></a><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;تماس حاصل فرمایید تا شستشوی فرش بدون ریسک در قالیشویی پامچال توسط پرسنل متخصص این شرکت انجام شود. قالیشویی پامچال همواره به کیفیت شستشوی فرش شما اهمیت می دهد و پس از شستشوی فرش با مواد شوینده اعلا، فرش به صورت کاملاً خشک، لوله و کاور شده به شما تحویل داده می شود.</b></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight;">توصیه میکنیم مطلب : (&nbsp;</b><a href="http://www.ghalishoei.com/post/205" target="_blank" title="پاک کردن لکه فرش" style=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" style="" size="3"><b style="">پاک کردن لک آدامس ، شمع ، جوهر ، نوشیدنی ، مایعات شیرین ، روغن و چربی ، تخم مرغ ، دوده از روی فرش</b></font></a><font size="2">&nbsp;)&nbsp;</font><span style="font-size: small; text-align: right;"><b style=""><font face="Mihan-IransansLight">را نیز مطالعه نمایید .&nbsp;</font></b></span></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: justify;"><span style="text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b>جهت دریافت لیست تلفن شعب قالیشویی و مبلشویی در شیراز بر اساس خیابان و محله (&nbsp;&nbsp;</b></span><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="لیست تلفن شعب قالیشویی و مبلشویی در شیراز" style=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="" size="4">اینجا</font></a><span style="font-size: small; font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b>&nbsp; ) کلیک کنید .</b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/623/1867688/AllPic/450x450PNG.png" alt="قالیشویی مبلشویی شیراز"></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right;"><b><br></b></span></div></div> text/html 2019-07-12T20:32:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( پانصد دستگاه ) http://www.ghalishoei.com/post/757 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده پانصد دستگاه</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138370585</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-12T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( میدان ارتش ) http://www.ghalishoei.com/post/756 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده میدان ارتش</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138309997</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-09T20:32:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( شاهزاده قاسم ) http://www.ghalishoei.com/post/755 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده شاهزاده قاسم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138319200</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-09T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( مشیر ) http://www.ghalishoei.com/post/754 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده چهارراه مشیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07138201405</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-06T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( چمران ) http://www.ghalishoei.com/post/753 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده بلوار چمران</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07136363334</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-01T20:32:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( ارم ) http://www.ghalishoei.com/post/752 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b>محدوده ارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b>شماره تماس : 07132253850</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7">&lt;&gt;</font><font size="7">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div></div> text/html 2019-07-01T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( بلوار آزادی ) http://www.ghalishoei.com/post/751 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><b><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title="">قالیشویی و مبلشویی شیراز</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff0000"><b style="">محدوده بلوار آزادی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b style="">شماره تماس : 07132260193</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font color="#00cccc"><font size="7" style="">&lt;&gt;</font><font size="7" style="">&lt;&gt;</font></font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font><font size="7" color="#006600">&lt;&gt;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div> text/html 2019-06-23T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( کریم خان زند ) http://www.ghalishoei.com/post/749 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده کریم خان زند</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138300005</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-22T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( ملاصدرا ) http://www.ghalishoei.com/post/748 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده ملاصدرا</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07136241667</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-19T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( ستارخان ) http://www.ghalishoei.com/post/747 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده ستارخان</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07136286189</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-18T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( عفیف آباد ) http://www.ghalishoei.com/post/746 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده عفیف آباد</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07136351964</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-17T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( خلدبرین ) http://www.ghalishoei.com/post/745 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده خلدبرین</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07136241278</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالی مبل موکت تشک شویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-16T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( بلوار سرباز ) http://www.ghalishoei.com/post/744 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده بلوار سرباز</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138316161</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-14T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( چهارراه هوابرد ) http://www.ghalishoei.com/post/743 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده چهارراه هوابرد</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138301010</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-12T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( بلوار بعثت ) http://www.ghalishoei.com/post/742 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده بلوار بعثت</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138200005</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-06T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( پارک قوری ) http://www.ghalishoei.com/post/741 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده پارک قوری</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138314141</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-04T20:32:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( میدان مطهری ) http://www.ghalishoei.com/post/740 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده میدان مطهری</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138300005</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-04T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( قدوسی غربی ) http://www.ghalishoei.com/post/739 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده قدوسی غربی</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138300005</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-03T20:32:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( قدوسی شرقی ) http://www.ghalishoei.com/post/738 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده قدوسی شرقی</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138316161</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-03T20:31:00+01:00 www.ghalishoei.com قالیشویی و مبل شویی   قالیشویی و مبلشویی ( پاسداران ) http://www.ghalishoei.com/post/737 <table width="534" cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" height="246" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width: 528px; border-collapse: collapse;"><div align="justify"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://ghalishoei-shiraz.blogfa.com/" target="_blank" title="قالیشویی مبلشویی شیراز"><font color="#000099" size="4"><b>قالیشویی و مبلشویی شیراز</b></font></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="7"><b>محدوده پاسداران</b></font></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: right;"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="center" style="text-align: justify;"><div align="center" style="text-align: center;"><b><font size="5">شماره تماس : 07138314141</font></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center" style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div align="center"><br></div></div></div></div></div><div align="center"><div align="right"><br></div></div></div></td></tr></tbody></table>