تبلیغات
قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب اردیبهشت 1397

قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب اردیبهشت 1397

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

پوسیدگی فرش
پوسیدگی فرش

چنانچه در حفاظت فرش و بکارگیری آن دقت کافی بعمل نیاید و فرش در محلی مرطوب یا زیر وسایل سنگین و روی زمین مرطوب یا گچی قرار گیرد خواهد پوسید .
پوده شدن و پوسیدن بر اثر مرور زمان و خودبخود نیز در فرش ایجاد می گردد زیرا مواد اولیه و بوجود آورنده این دستباف که الیاف نباتی یا حیوانی است با توجه به نفوذ پذیری از هوا و رطوبت همواره در معرض این آسیب است و نمی تواند عمری طولانی داشته باشد .
بدیهی است می توان با انجام اموری مقدماتی در بافت و سپس نگهداری فرش تا اندازه ای عمر مفید آن را طولانی تر نمود .
پوسیدگی فرش چنانچه در قسمتی از آن باشد به وسیله رفوگر و ترمیم کار ترمیم می گردد . اما در صورت توسعه این صدمه نمی توان نسبت به برطرف سازی آن اقدام نمود .

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان وصال شیرازی


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز