قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب اردیبهشت 1397

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

تاب نخ در فرش
تاب نخ در فرش

چرخش نخ به هنگام ریسندگی را گویند . در فرش معمولا نخ تار برای آنکه استحکام کافی یابد دارای تاب بیشتر است و نخ پود که بایدنرم تر باشد تاب کمتری دارد .
در کارخانجات ریسندگی اغلب برای تابانیدن چله و افزایش استحکام آن نخ یک لا را سه تایی (‌سه رشته نخ یک لا را به هم تابیدن ) یا پنج تایی می تابند و سپس به تعداد لازم سه تایی یا پنج تایی های تابیده شده را کنار هم قرار داده و مجددا تاب می دهند . در اصطلاح فرش بافی اگر نخ مرکب از دو رشته سه تایی باشد دو لا سه گرد و چنانچه سه رشته سه تایی باشد سه لا سه گرد نامیده می شود .
تاباندن نخ ها در مرحله اول بصورت ( z - s ) انجام می گردد و این تاب در مراحل بعدی عکس و بر خلاف جهت ریسندگی یا تاب مرحله قبل تابیده میشود تا نخ حاصله دارای استحکام و دوام بیشتری باشد .

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان لشکری


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز