قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - پاک کردن لکه شمع ( پارافین ) از روی فرش

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

پاک کردن لکه شمع ( پارافین ) از روی فرش
پاک کردن لکه شمع ( پارافین ) از روی فرشدر رابطه با لکه پارافین شمع نیز همچون روش تمیز کردن لکه آدامس عمل کرده و آن را از روی فرش یا قالی خود جدا نمایید . 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : میدان شهید فهمیده


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز