قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - تاثیر تابش نور آفتاب بر فرش ( قالی )

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

تاثیر تابش نور آفتاب بر فرش ( قالی )
تاثیر تابش نور آفتاب بر فرش

جلوگیری از تابش های مخرب آفتاب بر فرش


آن دسته از خانه هایی که به دلیل موقعیت شان، آفتاب گیر هستند گرچه شرایطی مفید و ایده آل را برای افراد و نیز محیط درونی خانه فراهم می آورند اما دارای بعضی مضرات نیز می باشند. برای نمونه چنانچه فرش خانه به صورت دائم در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار داشته باشد، این اتفاق بر روی رنگ فرش تاثیری منفی و مخرب خواهد داشت. توصیه می کنیم اگر در خانه ی خود، قالی دستبافت و با ارزش پهن کرده اید برای جلوگیری از تابش های مخرب آفتاب، برای پنجره های مقابل این فرش تان، از پرده های ضخیم و مناسب استفاده نمایید . 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان صوراسرافیل


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز