قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - پود کشی - پود ضخیم فرش

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

پود کشی - پود ضخیم فرش
پود کشی - پود ضخیم فرش

قرار دادن پود ضخیم بطور افقی بر روی یک ردیف بافت و گره فرش و کوبیدن آن به نحوی که کاملا بر روی گره بخوابد .
در دستگاه های بافت با گره متقارن بدین منظور از وسیله ای به نام سیخ پود کشی استفاده می کنند .
طرز استفاده چنین است که : از دم کار سیخ راوارد بین دو ردیف تارهای جلو و عقب می نمایند تا به انتهای ردیف یعنی به طرف کنار فرش برسد . سپس پود را به سر قلاب دار سیخ می اندازند و آن را به آرامی به طرف دم کار می کشند .
بدین طریق پود به وسیله سیخ در لابلای تار کانلا مستقر می گردد و سراسر عرض فرش را می گیرد . هنگامی که پود در یک ردیف افقی یا تا آنجا که مورد نظر است بر روی تارها کاملا نشست بوسیله شانه - کرکیت پود را بدون آنکه چین خوردگی پیدا کند با ملاحظه و رعایت تعادل در فشار و ضربه ها به طرف پایین می گویند و مراقبت می نمایند که پود استواری خود را از دست ندهد و از پشت فرش بیرون نزند .
پس از آنکه پود ضخیم کاملا بر روی گره ها کوبید و مستقر شد پود کشی پود نازک به روش قبلی انجام میگیرد . در بافت بصورت نا متقارن ( فارسی بافت ) از سیخ پود کشی استفاده نمی شود بلکه برای عبور پود از لای تارها از انگشتان دست استفاده می نماید .
روش مذکور برای بافت فرش بصورت دو پود است که در مورد کلیه فرش های ظریف و ریز بافت بکار می رود .

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : فلکه خاتون


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز