قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - نقش پنبه در تولید فرش ایران

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

نقش پنبه در تولید فرش ایران
نقش پنبه در تولید فرش ایران


بطور متوسط 30 درصد از وزن فرش دستباف ایران را نخ های پنبه ای تشکیل می دهد . نخ پنبه ای در قسمت های مختلف فرش به شرح زیر مورد استفاده است .
الف-در تار : قسمت اعظم تار فرش ایران اعم از قالی و قالیچه و انواع آن یا گلیم و پلاس و زیلو و غیره از نخ های پنبه ای فراهم میگردد اگر چه اصولا نخ پشمی دارای استحکام و مزایای فوق العاده ای است اما با توجه به مجموع ویژگی های الیاف پنبه بافندگان نخ آن را به منظور استفاده در تار فرش همواره ترجیح داده اند و حجتی بسیاری از فرش هایی که پود و پرز آن از ابریشم است نخ تار آن ها پنبه ای انتخاب می گردد 
ب-در پود : نخ پود انواع فرش ها نیز ممکن است پنبه ای باشد . اینگونه نخ ها در نمره و لای گوناگون که متناسب با طرح و نقش فرش انتخاب می گردد مصرف می شود .
پ-در پرز : نخ پنبه ای نباید در پرز فرش مورد استفاده قرار گیرد زیرا الیاف پنبه چربی - انعطاف پذیری - رطوبت - جعد - و سایر ویژگی های لازم و بالنتیجه استحکام و دوام کافی را در برابر نخ پشمی و ابریشمی ندارد و بکار گیری آن به عنوان پرز فرش به این صنعت دیر پا و خوشنام لطمات جبران ناپذیر وارد می سازد .

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : بلوار ارتش


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز