قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - پلاس ( گلیم پشمی )

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

پلاس ( گلیم پشمی )
پلاس ( گلیم پشمی )


نوعی گلیم پشمی است که بکار زیر انداز و فراهم سازی ( سیاه چادر ) برای ایلات و عشایر می رود . تفاوت پلاس با گلیم معمولی آن است که از نخ پشم بافته می شود .
معروفترین پلاس از ناحیه ترکمن صحرا است و در آن نواحی آن را پلاس نامند . پلاس های ترکی حسن شهرت دارد و قالی های بدون پرز است . در یزد و سایر نقاط ایران بویژه بین عشایر نیز این زیرانداز را می بافند .
چون پلاس از نخ پشم بافته می شود رطوبت را از زمین یا اطراف خود به بالا منتقل نمی کند و بدین لحاظ در مفروش نمودن کف چادر های عشایر یا ساختن سیاه  چادر که اغلب در زمین های مرطوب و بدون زه کشی استوار می گردد و نیز خانه های روستایی مورد استفاده قرار می گیرد .
در میان عشایر چادر های ایلی را نیز که سیاه رنگ است و از موی بز بافته می شود (پلاس) نامند .
برای بافتن اطراف پلاس سیاه چادر ها که اصطلاحا (لوار پلاس سیاه چادر) نام دارد از موی بز استفاده میشود .

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان شهید فقیهی


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز