قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - روشهای شیمیایی و فیزیکی جلوگیری از نمدی شدن پشم

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

روشهای شیمیایی و فیزیکی جلوگیری از نمدی شدن پشم
روشهای شیمیایی و فیزیکی جلوگیری از نمدی شدن پشم


1-مقاوم نمودن پشم به وسیله مواد شیمیایی از جمله سدیم
2-کلرینه کردن پشم
3-دقت در عدل بندی و تنظیم فشار آن در عدل و نیز در انبار

نکته : پشمی که دارای قطر کمتری است استعداد بیشتری برای نمدی شدن دارد و در نگهداری آن می بایست دقت لازم معمول گردد

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : خیابان مولوی


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز