قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - عوامل نمدی شدن پشم چیست ؟

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

عوامل نمدی شدن پشم چیست ؟
عوامل نمدی شدن پشم چیست ؟


1-زیر فشار نا مناسب به هنگام عدل بندی یا انبار نمودن
2-رطوبت بیش از اندازه در آن نفوذ کند
3-هنگام شستشو در دیگ بشدت به هم زده یا چرخانده شود

 

قالی شویی مبل شویی خشکشویی فرش : بلوار سلمان فارسی


نویسنده مطلب : قالیشویی مبلشویی پامچال شیراز